Stap 1 Aanmelden
Je meldt je hier aan. Ook Engelstalige aanmeldingen worden zo gefaciliteerd. Je vult hier je gegevens in en schetst kort je oplossingsrichting.

Stap 2 Projectplan
Je idee is bekeken en je ontvangt hierover een mail. Is de oplossing haalbaar en kansrijk? Dan nodigen we je uit om je projectplan in te dienen. Om het proces simpel te houden, vragen we je om je idee in ons format te zetten.

Stap 3 Plan verrijken
Op 6 maart van 09.00 tot 14.00 heb je een afspraak in Arnhem. Je licht je idee toe aan experts. Er is ruimte voor verdiepende vragen en voor nadere kennismaking. We beogen ook een aantal eindgebruikers, maakbedrijven of andere relevante partijen uit te nodigen zodat zij hun feedback op je plan kunnen geven. Tussen 12.30 en 13.30 is een lunch en Meet & Greet met de gedeputeerden.

Stap 4 Beoordeling
Per challenge wordt een commissie opgezet die de deelnemers beoordeelt. We kijken hierbij naar; de mate waarin het bijdraagt aan het oplossen van de challenge, wordt eindgebruiker betrokken, draagt het bij aan een duurzame impact, is het uitvoerbaar en/of maakbaar, is het vernieuwend/innovatief, zit er potentie in de onderneming en hoe ziet het verdienmodel er uit? Voor de beoordeling wordt gebruikt gemaakt van de software van Golden Egg Check.

Stap 5 Training pitchen
Op 14 maart van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 bieden we je de training “filmen met je smartphone voor dummies” en/of pitchtraining.

Stap 6 Genomineerd!
Op 28 maart wordt bekend gemaakt welke deelnemers zijn genomineerd als winnaar van de challenges. Bij de nominatie zullen de genomineerden ook horen wie jullie ‘buddy’ wordt. Hij/zij zal de komende tijd met jullie gaan werken aan een concreter projectplan en toewerken naar een handshake op 19 april. Jullie kunnen onderling afspreken. Op die manier ontvangen jullie input om het plan goed aan te laten sluiten op de behoefte van Provincie Gelderland.

Let op: op 6 april is geen plenaire dag meer ingepland. In plaats daarvan hebben de genomineerden een 1:1 traject met een hun buddy.

Stap 7 Deadline projectvoorstel genomineerden 11 april
Voor 11 april  14.00u leveren jullie je definitieve projectplan in als PDF bij Thomas Mensink. Dit geeft de provincie de kans om deze goed door te nemen voor de summit op 19 april.

Stap 8 StartupDelta Summit 19 april
Op 19 april van 10-12u gaan de genomineerden pitchen (2 min + 3 min Q&A). Hierbij zal een selectiecommissie uiteindelijk tot een keuze komen van de winnaar(s) van de vouchers en opdrachten. Alle winnaars worden van 15u-15.45u bekend gemaakt, waarbij de juryvoorzitter kort zal toelichten waarom de winnaars gekozen zijn, en de winnaars zichzelf zullen presteren.

Stap 9 Uitvoering project en terugkoppeling resultaten
De winnaars van de vouchers en opdrachten kunnen hun projectvoorstel gaan realiseren! De uitkomsten van het project worden na afloop gedeeld met Provincie Gelderland, zodat zij dat als input kunnen gebruiken voor het maken van hun beleid rondom de maatschappelijke thema’s van de challenges.