Challenges

Alternatief openbaar vervoerHoe zorgen we dat mensen in het buitengebied en buitenwijken meer gebruik gaan maken van alternatieve mobiliteitsvormen dan het huidige openbaar vervoer?

Achtergrond informatie

300.000 Gelderlanders gebruiken de bus, meestal omdat ze geen auto hebben of omdat ze het te ver vinden om te fietsen. Maar naast de bus zijn er tegenwoordig andere vervoermogelijkheden. Je kunt een deelauto gebruiken, een lease e-bike, een smart taxi, met een meerijdapp carpoolen, of een deelfiets. Door andere vormen van mobiliteit te combineren met bus, trein, eigen auto en fiets ben je flexibel in je vervoer en kun je het afstemmen op wat je op dat moment nodig hebt. Maar hoe weet je als reiziger die nieuwe diensten te vinden en hoe weet je hoe je ze moet gebruiken? Onbekend maakt onbemind en onbemind zorgt dat ze niet groeien. Welke slimme oplossingen zijn er te bedenken dat Gelderlanders nieuwe vormen van mobiliteit gaan toevoegen aan hun menu?

Oplossingen indienen

Oplossingen voor de challenges mogen vóór 23 februari 2018 12.00 uur worden ingediend via het volgende formulier. Als je deze link klikt kom je gelijk in het aanmeld scherm.

We vragen je drie stappen in te vullen:

  • persoonlijke informatie
  • algemene informatie
  • bevestiging

We hebben gekozen de vragenlijsten zo beknopt mogelijk te maken en toch voldoende informatie te krijgen.

We hebben gekozen de vragenlijsten zo beknopt mogelijk te maken en toch voldoende informatie te krijgen. Mocht je vragen hebben dan kan je altijd contact opnemen met Marijke Deegens ([email protected]).

Wat investeren wij in elk van de vraagstukken?

  • € 50.000 maximaal voor een opdracht met betrekking tot een product of dienst
  • € 20.000 voor een voucher (zonder eigen bijdrage) om het idee beter te maken bijvoorbeeld voor het maken van een prototype of verder onderzoek.
  • Onze hulp: niet voor elk idee is een opdracht of voucher beschikbaar, maar we spannen ons wel in om je verder te helpen bijvoorbeeld via De Groeiversneller.