Challenges

Laag inkomen en energiemaatregelenHoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen ook energiemaatregelen kunnen treffen voor hun koop of huurhuis?

 

Samen met haar partners binnen het Gelders Energieakkoord (GEA) werkt de provincie Gelderland aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is een omvangrijke en complexe opgave die vraagt om grote investeringen in de infrastructuur en in de isolatie en installaties in woningen. Een van de grootste belemmeringen in de uitvoering is de financiering.

De financiering van de energietransitie in de bestaande bebouwde omgeving is op korte termijn niet rendabel. De energietransitie in de bestaande gebouwde omgeving kan momenteel niet volledig worden gedekt vanuit een voorschot op toekomstige besparingen. De investering (kostprijs van maatregelen per woning) is te hoog, de looptijd van financieringen te kort. Een aanzienlijk deel van de particuliere woningbezitters heeft onvoldoende vermogen om te investeren in verduurzaming van hun woning. Zij wonen vaker in minder energiezuinige woningen van matige kwaliteit, hebben onvoldoende middelen om te investeren in de verduurzaming van hun woning.

Onderzoek, uitgevoerd door onder meer Nibud, ECN, CE Delft en de Universiteit van Amsterdam wijst uit dat de laagste inkomens nu al een fors groter aandeel van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten. De verwachting is dat dit verder uiteen gaat lopen als in de toekomst de energielasten stijgen, en lager inkomens niet de middelen hebben om te investeren in de verduurzaming van hun woning. Financiële arrangementen, zoals bijvoorbeeld energiediensten bedrijven, zijn beperkt beschikbaar en staan niet open voor de lagere inkomens of bewoners met een BKR registratie.

Voorkomen moet worden dat klimaatbeleid ertoe leidt dat huishoudens met een smalle beurs de zwaarste lasten dragen en dat een aanzienlijk deel van de woningvoorraad niet toekomstbestendig wordt. Om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen hebben Gedeputeerde Staten de Versnellingsimpuls Energietransitie in de gebouwde omgeving vastgesteld. Een van de maatregelen die wordt voorgesteld is een Try-out Financiële arrangementen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Wij nodigen marktpartijen uit om mee te denken over de vraag hoe mensen met een laag inkomen hun woning kunnen verduurzamen.

Wat investeren wij in elk van de vraagstukken?

  • € 50.000 maximaal voor een opdracht met betrekking tot een product of dienst
  • € 20.000 voor een voucher (zonder eigen bijdrage) om het idee beter te maken bijvoorbeeld voor het maken van een prototype of verder onderzoek.
  • Onze hulp: niet voor elk idee is een opdracht of voucher beschikbaar, maar we spannen ons wel in om je verder te helpen bijvoorbeeld via De Groeiversneller.