Challenges

Opwekken van duurzame energieHoe kunnen we de Gelderse rivieren benutten voor het opwekken van duurzame energie?

Er is meer energie uit water te halen. Ook is er wellicht energie in op te slaan. Wateren zijn vaak in overheidsbezit en beheer en we willen het goede voorbeeld geven om daar maximaal energie uit te halen.

Vaak kun je dat doen door verschillende functies die het water heeft met elkaar combineren. Dat maakt een project aantrekkelijker voor de haalbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan het waterbeheer (veiligheid, peilen, scheepvaart en ecologie) combineren met energie.

Er zijn grote oppervlaktes (stilstaand en stromend) water in Gelderland beschikbaar waar nog wat mee kan. En bij energiewinning kan men denken aan turbineren stromend water, benutten temperatuurverschillen, peilverschillen, osmoseverschillen, benutten van oogsten van levende organismen en daar energie uit halen.

Een multifunctionele toepassing die bijvoorbeeld uitgewerkt kan worden is een “drijvend multifunctioneel energie eiland”. Hierbij kunnen de volgende functies of deelontwerpen worden gecombineerd: recreatie, vogelbroed- of schuilplaats, energie opslag (warmte), koudewinning, blue-battery, windenergie, drijvende zonnepanelen, viskweek, algenkweek.

 

Oplossingen indienen

Oplossingen voor de challenges mogen vóór 23 februari 2018 12.00 uur worden ingediend via het volgende formulier. Als je deze link klikt kom je gelijk in het aanmeld scherm.

We vragen je drie stappen in te vullen:

  • persoonlijke informatie
  • algemene informatie
  • bevestiging

We hebben gekozen de vragenlijsten zo beknopt mogelijk te maken en toch voldoende informatie te krijgen. Mocht je vragen hebben dan kan je altijd contact opnemen met Marijke Deegens ([email protected]).

Wat investeren wij in elk van de vraagstukken?

  • € 50.000 maximaal voor een opdracht met betrekking tot een product of dienst
  • € 20.000 voor een voucher (zonder eigen bijdrage) om het idee beter te maken bijvoorbeeld voor het maken van een prototype of verder onderzoek.
  • Onze hulp: niet voor elk idee is een opdracht of voucher beschikbaar, maar we spannen ons wel in om je verder te helpen bijvoorbeeld via De Groeiversneller.