Challenges

Alternatieven Wet CoRDe Integriteits- en Screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) is verantwoordelijk voor de verstrekking van informatie aan alle controlerende en/of handhavende autoriteiten (b.v. politie), bij verdenking van betrokkenheid van rechtspersonen bij misdragingen of fraude. Momenteel verzamelt Justis verscheidende data, met inbegrip van geassocieerde locaties, individuen en andere rechtspersonen. Deze data wordt verkregen uit verschillende bronnen, zoals Nederlandse en buitenlandse handelsregisters, en “Open Source Intelligence” via het internet (OSINT). Gebaseerd op deze gegevens, verstrekt Justis zijn eindgebruiker een product dat bekend staat als “netwerktekening”, een tekening die relevante relaties tussen betrokken (rechts-) personen/entiteiten en betrokken personen en bedrijven zichtbaar maakt. Deze tekening bevat tevens informatie omtrent relevante faillissementen en ontbindingen van de onderzochte entiteiten.

Het bovengenoemde proces en het eindproduct zijn gedurende vele Jaren ongewijzigd gebleven. Daarom is Justis op zoek naar innovatieve oplossingen die op meerdere fronten verandering teweeg kunnen brengen. Op de allereerste plaats zijn zij op zoek naar oplossingen die, door gebruik van beschikbare data, alternatieve eindproducten kunnen leveren voor de netwerktekening die thans wordt verstrekt. Voorbeelden van deze oplossingen kunnen datavisualisatie, presentatie en/of ordenende oplossingen zijn. Ten tweede en in het verlengde van het eerste doel, zijn zij op zoek naar oplossingen die het hele proces kunnen automatiseren waardoor meer gebruik van OSINT wordt gemaakt dan nu.  Partijen die oplossingen voor dit doel bieden zouden in aanmerking kunnen komen voor een pilot binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als jouw oplossing gebruikt kan worden om data te visualiseren, automatiseren en/of te verzamelen, zijn wij op zoek naar jou!

Aanmelden voor deze challenge kan via The Next Web. Op de website van The Next Web lees je ook meer over de challenge. Wil je meer weten over hoe JenV en The Next Web samenwerken? Stuur dan een mail naar [email protected].