Challenges

Follow the Money: CrowdsourcingGeld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van dit wederrechtelijk verkregen voordeel raken we criminelen op een plek waar het pijn doet: in de portemonnee. Criminelen doen er alles aan om het geld dat zij met criminaliteit opstrijken, uit het zicht te houden van de overheid. Volgens schattingen wordt slechts een beperkt deel van het crimineel geld dat in Europa in omloop is, getraceerd en afgenomen.

Een vernieuwende aanpak is dringend gewenst om wederechtelijk verkregen vermogen van criminelen af te pakken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van datagedreven onderzoek in bestaande én nieuwe (data)bronnen waarop vernieuwende indicatoren worden toegepast.

 

De opdracht aan startups

Hoe kunnen burgers betrokken worden bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit? Zijn er mogelijkheden om uitkomsten van data-analyses te verifiëren bij de lokale gemeenschap (wisdom of the crowd)? Op welke manier slaan we een  brug tussen data-analyse en de oren en ogen in de wijk? En zijn er culturele of economische verklaringen die van invloed zijn op de uitkomsten van de analyse? Met deze vraag gingen startups aan de slag.

 

Nevendoelstellingen:

Burgers direct betrekken bij de signalering van nieuwe fenomenen in de wijk en het traceren van crimineel vermogen.
Transparantie richting de burger vergroot en creëert draagvlak voor het werk van opsporingsdiensten. Crowdsourcing biedt deze kansen.

 

Criteria

Crowdsourcing kan zowel online als offline vorm krijgen.


 

Follow the Money: crowdsourcing

Money is the drive, motive and revenue of almost all types of crime. Criminals do everything they can to keep the money they make with criminal activities out of sight for the government. But, what do the eyes of the people in the neighbourhood see?; what do their ears hear? How do we get citizens to participate in the data-driven approach of undermining crime? We are looking for possibilities to build a bridge between our data-analyses and the wisdom of the crowd.