Challenges

Forensische opsporing na woninginbrakenElk jaar vinden er meer dan 40.000 woninginbraken plaats in Nederland, meestal benadert de burger vervolgens telefonisch de lokale politie. De forensisch onderzoeker onderzoekt het huis en neemt de schade op, daarna neemt hij de verklaring van de burger af. Het beleid is dat in alle gevallen de politiefunctionaris het Forensisch Onderzoeksteam (FO) na een woninginbraak benadert. Dit is een crimineel onderzoeksafdeling die zich erop toelegt bewijsmateriaal te verzamelen (bv. vinger- en voetafdrukken en opnemen van de schade)  De forensisch onderzoeker moet ter plekke zijn om het bewijsmateriaal te verzamelen. Gemiddeld is een onderzoeker in staat ongeveer vier woninginbraken per dag te behandelen. Dit proces bestaat uit het zich naar de plaats-delict begeven, opsporen en opnemen van het bewijsmateriaal en daarna een proces-verbaal inzake het verzamelde bewijsmateriaal op te stellen. De huidige werkdruk is voor het aantal beschikbare onderzoekers te hoog en er bestaan meerdere onderdelen van het proces die efficiënter zouden kunnen worden uitgevoerd.   

Daarom is de Nederlandse politie op meerdere fronten op zoek naar innovatieve oplossingen die de efficiency zouden kunnen vergroten. In de eerste plaats zijn zij op zoek naar oplossingen die forensisch onderzoekers aan plaatsen-delict koppelen en hen, gebaseerd op beschikbaarheid en locatie, automatisch op pad sturen (bv vergelijkbaar met wijze waarop Uber chauffeurs aan passagiers toewijst). Ten tweede, vaak is er sprake van incomplete of incorrecte informatie in de communicatie tussen de eerste politiefunctionaris op de plaats-delict en de forensisch onderzoeker die later aan de slag gaat. Mede hierdoor zoek de politie tools die de informatie-uitwisseling en communicatie tussen deze actoren kan verbeteren. Tenslotte zijn zij op zoek naar oplossingen die de efficiency bij het proces van verzamelen van bewijsmateriaal te bevorderen (bv. bij de identificatie van schoenafdrukken)

Aanmelden voor deze challenge kan via The Next Web. Op de website van The Next Web lees je ook meer over de challenge. Wil je meer weten over hoe JenV en The Next Web samenwerken? Stuur dan een mail naar [email protected].