Challenges

In gesprek met jongeren; omgaan met verschilJongeren voelen zich niet altijd verbonden met of zelfs onderdeel van de Nederlandse samenleving en haar rechtsorde, zo blijkt uit onderzoek. Het vertrouwen onder deze (met name laagopgeleide) jongeren in instanties zoals de politie en de rechterlijke macht is laag. Sommigen van hen voelen zich daardoor onveilig, geïsoleerd of zoeken alternatieve wegen -bijvoorbeeld op sociale media- om hun ‘recht’ te halen wanneer zij zich onheus bejegend voelen. Vaak ontbreekt hen de kennis over eigen rechten, invulling van burgerschap en de rechtsstaat. Voor de jongere kan dat leiden tot afzondering, criminaliteit en radicalisering. In de wijk en in het land kan het leiden tot polarisatie en tot minder binding aan de rechtsstaat. Op den duur kan dat de democratische rechtsorde in Nederland bedreigen.

 

Nederland is in relatief korte tijd veranderd in een hyperdiverse samenleving. Communicatieve vaardigheden en weten wat je rechten zijn, zijn mede-bepalend voor de mate waarin je staat bent grip te hebben op je leven en om om te gaan met je omgeving en veranderingen daarin. Scholen zijn zoekende naar manieren om onderwijs in burgerschap vorm te geven. Met deze tool willen we handvatten bieden.

 

De opdracht aan startups:    

Hoe kunnen jongeren in gesprek gaan: contact maken, geraakt worden, lol hebben? Waarmee ze hun eigen kracht, én invloed ervaren, en ze leren dat de rechtsstaat er voor iedereen is. Het gaat over gehoord worden en respect, over pesten en gepest worden, over gelijke behandeling en gelijke kansen, over geen vooroordelen hebben, rechtvaardigheid en over vrijheid, én je houden aan de regels. De opdracht was: ontwikkel een tool waarin jongeren hierover in gesprek gaan en beseffen  waar de vrijheid van meningsuiting eindigt en discriminatie begint.

 

Criteria

  • De tool moet bijdragen aan het bewustzijn van ieders bijdrage aan de democratische rechtsorde en heeft als doel om maatschappelijke polarisatie te verminderen.
  • Laat de oplossing passen binnen de burgerschapsopdracht van het onderwijs (zie de website van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO), http://burgerschapindeschool.nl/)
  • Maak de tool leuk en werkbaar voor alle niveaus, eig. voor het VMBO
  • De oplossing moet (in tijd en toepassing) hanteerbaar zijn voor leraren
  • Er moet een markt voor zijn (in het onderwijs en/of bij jongeren): betrek scholen, relevante organisaties en jongeren/leerlingen en leraren bij de ontwikkeling van de tool.

 

Communication between young people; dealing with diversity

There are youngsters in the Netherlands who feel unsafe, isolated or are looking for alternative ways- for example through social media- to obtain “justice” when they feel that they have been treated unfairly. They lack often knowledge about their own rights, completion of citizenship and the rule of law. We are looking for a tool which gives communication between young people , about standards and values, a boost and at the same time reduces social polarisation.