Challenges

Innovatie in consultatieDe voorbereiding van nieuwe wetten is in de afgelopen jaren meer transparant geworden en biedt meer ruimte voor consultatie en participatie van o.a. burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld via de website www.internetconsultatie.nl. Via deze website, waarop alle departementen zelf hun voorstellen plaatsen en beheren, kan iedereen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving. Dit zorgt ervoor dat mensen op de hoogte zijn van voorstellen die het kabinet voorbereidt. De reacties dragen bij aan de verbetering van regelingen, zodat de regelingen beter aansluiten op ontwikkelingen in de maatschappij en beter uitvoerbaar zijn.

Hoe kan consultatie in het wetgevingsproces vernieuwd en geïnnoveerd worden? Zodat meer burgers, bedrijven en organisaties voor wie een regeling relevant is, reageren op voorstellen?

Tegelijkertijd is van belang dat dit zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, zowel voor de deelnemers aan consultaties als voor de departementen die de consultatiereacties moeten verwerken. Welke innovaties zijn mogelijk en wenselijk om consultatie een nieuwe impuls te geven? En hoe zorgen we dat deze innovaties aansluiten bij de maatschappelijke behoeften en de technologische mogelijkheden van de komende jaren?  Denk aan meer interactie en debat tussen deelnemers aan de consultatie.

 

De opdracht voor startups

Hoe kunnen we op een innovatieve manier meer burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties beter betrekken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

Het is van belang om hierbij zowel de te consulteren partijen te betrekken als de ministeries die de consultaties uitvoeren en de resultaten benutten in het wetgevingsproces. Dat was de opdracht aan startups, zij werden uitgedaagd om met nieuwe consultatiemethoden te komen.

 

Criteria

De oplossing dient gebruiksvriendelijk te zijn, zowel voor partijen die consultaties uitvoeren als partijen die reageren op consultaties. De innovatie moet inpasbaar zijn in het beleid- en wetgevingsproces. Bij de innovatie moet aandacht zijn voor transparantie. De innovatie moet inpasbaar zijn in het digitale systeem dat thans wordt gebruikt voor de documenten in het wetgevingsproces van het rijk.


 

Innovation in Consultation

We are looking for ways to renew and innovate consultation in the legislation process, and by doing so, to enable more citizens, businesses and organisations to whom  a regulation applies, to comment on proposals. At the same time it is important that this innovation is as user-friendly as possible, both for those who participate in these consultations as well as for the people who  have to process the comments within the framework of the consultations. What innovations can be realised to give a new impulse to the legislation process?