Challenges

Uit de bak, aan de bak!Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het duurzaam hebben van werk de voornaamste factor is om recidive van gedetineerden te voorkomen. Tijdens hun detentie werken zij daarom in een echt productiebedrijf (In-Made), waarbij zij ook in de In-Made Praktijkschool getraind worden in hun werknemersvaardigheden. Echter, slechts een klein percentage van de ex-gedetineerden blijft buiten de muren ook daadwerkelijk aan het werk.

Ondanks inspanningen van het ministerie van Justitie en Veiligheid lukt het onvoldoende om een groot deel van de ex-gedetineerden naar een betaalde baan te laten doorstromen. Voorbereiding op betaald werk vraagt om meer dan praktijkervaring en training. De opdracht aan startups was: hoe kunnen we het beter doen?

 

De opdracht aan startups

Hoe kunnen inspanningen tijdens detentie ook leiden tot duurzame werkgelegenheid voor ex-gedetineerden? De opdracht aan startups was: bedenk een oplossing waardoor de doorstroming van ex-gedetineerden naar een betaalde baan wordt vergroot.

 

Criteria

Verwerk in de tool de begeleiding van ex-gedetineerden.

Oplossingen zijn gericht op “werken aan werk” vanaf de eerste dag detentie tot duurzaam betaald werk bij een werkgever na detentie.

Houdt rekening met de bestaande infrastructuur en dagindeling in detentie.


 

From Jail to Job!

In order to prevent recidivism it is important for ex-prisoners to find a durable job. Despite preparation in jail only a small part of the prison population finds a job after being released. How can we enhance the chance for ex-prisoners to find a durable paid job after jail time?