Upfront Security

Upfront Security ontwikkelt tools voor Identiteitsmanagement, gericht op het herkennen, voorkomen en herstellen van identiteitsfraude. Op dit moment zijn veel maatregelen nog gericht op alleen de gevolgen van Identiteitsfraude, als de schade is aangericht. Upfront Security is actief in alle fases van het slachtofferschap. Vooral in de periode die vooraf gaat aan een delict is veel winst te behalen. Namelijk, het stadium waarin de identiteit van een burger wel is gestolen, maar er nog geen schade mee is aangericht. De slachtoffers in deze fase (Pre-delict) kunnen met onze tools inzicht krijgen in activiteiten rondom hun persoonsgevoelige gegevens en daarmee een aanstaand delict herkennen en ook afwenden. Hiermee wordt niet alleen individueel leed voorkomen maar ook maatschappelijke schade teruggedrongen.

 

 

https://www.upfront-security.com/