Meld een Vermoeden

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, helpen wij gemeenten om haar informatiepositie op te bouwen. Door in te zetten op het menselijke aspect en zachte informatie te verzamelen op een laagdrempelige manier. Zo zijn er immers al ontzettend veel sensoren aanwezig in de wijk, namelijk de ogen en oren van professionals en burgers. Deze brengen wij met ons platform in verbinding met het veiligheidsdomein om effectief ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

http://meldeenvermoeden.nl