Uitelkaar.nl

Online Scheidingsloket

Als mensen te maken krijgen met juridische problemen of vragen weten ze vaak niet goed waar ze terecht kunnen. Een advocaat is vaak duur en biedt niet altijd de gewenste oplossing. Voor het vinden van oplossingen en informatie zoeken mensen veel online, maar die vinden ze daar lang niet altijd.

Binnen het Startup in Residence programma ontwikkelt uitelkaar.nl een online scheidingsloket om mensen te helpen die op een goede manier uit elkaar willen gaan. Door vroegtijdig de juiste informatie en hulp te bieden kan veel (juridische) strijd en escalatie voorkomen worden. Uitelkaar.nl heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met hoe mensen zelf de regie kunnen houden over hun scheiding. Op een innovatieve manier wordt persoonlijke, relevante informatie gegeven over het scheidingsproces en de afspraken die gemaakt moeten worden.

Omdat elke scheiding net weer even anders is, is het belangrijk om er aan het begin erachter te komen welke manier van scheiden het beste past en welke hulp gewenst is. Het online scheidingsloket wordt een online diagnose die mensen helpt inzicht te krijgen in wat voor hen de beste route is en welke ondersteuning beschikbaar is. Ons doel is om duurzame oplossingen aan te dragen, waarbij naast de juridische, ook sociale aspecten worden meegenomen.

http://www.justice42.com