Read all about it! 
Na het succes van het eerste Startup in Residence programma organiseert het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een tweede editie. Met meer onderdelen van het ministerie en meer challenges!
Er zijn elf maatschappelijke vraagstukken (challenges) opengesteld. We zijn op zoek naar nieuwe, kleine ondernemingen met  ideeën die nog niet op de markt zijn en bijdragen aan het oplossen deze challenges. JenV en de startup werken samen aan het verder ontwikkelen van idee naar  prototype. De startup doorloopt een uitgebreid en divers programma van vijf maanden waar trainingen en coaching onderdeel van uit maken. Ook heeft de startup recht op ontwikkelbudget (max: €32.000).

Interesse?
De aanmelding voor Startup in Residence is gesloten. Op dit moment houden wij ons bezig met de selectie van startups. Houd deze website in de gaten voor het vervolg van het programma!

Selectie van startups
Per vraagstuk krijgen maximaal drie startups de kans hun oplossing te presenteren. Deze presentaties worden door een jury beoordeeld. Deze kiest per maatschappelijk vraagstuk één winnaar, die mag deelnemen aan het SiR-programma. Na vijf maanden intensieve samenwerking tussen startup en JenV eindigt het programma met een werkend prototype. Dit presenteert de startup voor de  opgave-eigenaren en potentiële afnemers tijdens Demo-day medio 2019.

Het ministerie van JenV ziet het SiR-programma als een manier om de buitenwereld op innovatieve wijze bij het werk te betrekken. Bovendien sluit het SiR-programma aan bij de Rijksbrede intentie om startups meer toegang tot de overheid te bieden.

Startup in Residence Ministry of Justice and Security [in English]

The Ministry of Justice and Security is launching an innovative programme with the objective to cooperate with innovators: the Startup in Residence Program (SiR).

This programme challenges startups to come-up with solutions to social issues in the field of Justice and Security. We are looking for enthusiastic and innovative startups who are willing to join us on this journey.

What does the SiR programme exactly stand for?

It works as follows: Startups can apply when they have an idea that does not yet exist and can help solve one of the social issues. The application for the current program is closed. Keep an eye on this website for updates about the programme!

Three startups will be given the opportunity to present their idea, and they will, subsequently pitch it in front of a professional jury. Finally, the jury will select the winners (one per social issue). These startups will be admitted to participate in the SiR Programme. They will, furthermore, be provided with development budget and will attend the training and guidance programme.

After five months of intensive co-operation between startup and Ministry, the programme will end with the accomplishment of a working prototype. The startup will be invited to present its prototype to the commissioning parties and potential customers during Demo-day in June 2019.