Bekijk hier welke startups hebben deelgenomen aan ons eerste Sir-programma.

Veiligebuurt heeft een app ontwikkeld waarmee bewoners elkaar kunnen alarmeren en helpen bij onveilige situaties in hun buurt. De app biedt zowel handelingsperspectief als hulp bij preventie en opsporing. Inwoners verbeteren zo zelf de veiligheid in hun buurten. Gebruikers worden automatisch in de juiste buurtgroep geplaatst op basis van postcode en hoeven dus niet hun 06-nummer te delen. Tim, Yves en Olivier zijn het bedrijf gestart met het idee dat deze technologie ook toegepast kan worden om slimme alarmsystemen te koppelen en om onveilige situaties te voorspellen middels data-analyse. Met hun innovatieve development-team blijven ze ontwikkelen om de veiligheid van buurten te vergroten en om overheden en burgers samen te laten werken aan een veiligere samenleving.

Pandora Intelligence is gespecialiseerd in het mitigeren van veiligheidsrisico’s en doet dit door het op innovatieve wijze structureren van grote hoeveelheden data waarmee veiligheidssituaties geduid kunnen worden. Op basis van deze duiding krijgt men meer inzicht in de precieze aard van een situatie,  kan men snel en adequaat reageren en kan men anticiperen op toekomstige veiligheidssituaties. Deze vorm van data-science is ontwikkeld aan de Universiteit van Tilburg. De gepatenteerde manier van structureren van data, stamt uit de filmwereld. Een scenario wordt opgebouwd uit 12 scenario componenten ofwel ‘Elementary Scenario Components’. Voorbeelden zijn: arena, antagonist, protagonist, modus operandi, motivatie en weerstand. De 12 scenario componenten zijn nader onderverdeeld in duizenden sub-componenten (nodes) die met elkaar verbonden zijn in een zeer complexe taxonomie waarmee elk verhaal of crimineel incident kan worden vastgelegd; het scenariomodel. Het scenariomodel is in de afgelopen jaren ontwikkeld en ingezet in de context van terrorisme bestrijding. Naast de inzet op het gebied van terrorisme bestrijding, wordt op dit moment gewerkt aan toepassingen voor meldkamers, particuliere bedrijven, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor onder andere moordzaken, cyber-crime, 112-meldingen (Real Time Intelligence), en met “Levensverhaal” richten Pandora Intelligence zich op het aanleveren van gestructureerde informatie voor rechtszaken.

Assist Jeugdwerk is “Een platte organisatie op basis van gelijkwaardigheid”. Assist onderscheidt zich in diversiteit op het gebied van (culturele) achtergrond, opleiding en werkervaring. Hierdoor kunnen zij werken vanuit een generalistisch gedachtegoed. Met een flexibele en 24/7 werkmentaliteit zetten zij zich snel en adequaat in, wanneer dit van hen gevraagd wordt. Zij geloven dat iedereen een talent heeft en willen iedereen de hulp en ondersteuning bieden die hij/zij nodig heeft om dit talent te (her)ontdekken en optimaal te ontwikkelen. Hun missie is dan ook om iedereen de gelegenheid te bieden om op te groeien tot een zelfredzame volwassene die op zijn of haar manier een waardevolle bijdrage levert aan onze maatschappij. Hun idee om de Always-On App te ontwikkelen sluit hierbij aan en ondersteunt mensen bij het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven.

Maverick gaat interventies bedenken en testen die organisaties over de streep trekken om meer gebruik te maken van de gratis VOG-regeling.