Year 2018 Apply

Slachtoffer van cybercrime, wat nu?

Digitale toepassingen zijn niet meer weg te denken in ons dagelijks gebruik. Echter, met de digitalisering van de maatschappij is ook criminaliteit gedigitaliseerd.

Online criminaliteit is een groeiend probleem en maakt veel slachtoffers. We kunnen

slachtoffers van verschillende typen online criminaliteit typeren, o.a.: cybercrimes (hacken, ransomeware), financieel gemotiveerde gedigitaliseerde criminaliteit (phishing, banking malware), interpersoonlijke gedigitaliseerde criminaliteit (cyberbedreiging, cyberstalking) en online gedigitaliseerde criminaliteit in de zedensfeer (grooming, sexting, kinderporno). De financiële gevolgen en psychische en/of emotionele gevolgen voor slachtoffers kunnen zeer groot zijn.

 

Opdracht aan startups

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid én Slachtofferhulp Nederland zoeken naar innovatieve ideeën die praktische ondersteuning biedt aan burgers nadat zij slachtoffer geworden zijn  van cybercrime. Het gaat om de volgende uitdagingen.

  • Een overzicht voor slachtoffers per type online-delict over wie of wat hen kan helpen nadat je slachtoffer bent geworden van een bepaalde vorm van cybercrime (wie kan hulp verlenen, vragen over schade, melden/aangifte, etc.) en het verlagen van de drempel voor deze hulpverlening/verhogen van de toegankelijkheid
  • Het (beter) faciliteren van slachtoffers bij het verwijderd krijgen van ‘jouw’ beeldmateriaal (naaktfotos’s), identiteit, etc.

 

Criteria

  • De oplossing dient pragmatisch en technisch van aard te zijn.
  • De innovatie dient tegen redelijke kosten en in een realiseerbare termijn te implementeren te zijn.

 


Victim of cybercrime? What to do?

Online crime is still growing and making a large number of victims. When we speak of online crime or cybercrime we refer to victims of different types of online crimes, including hacking, phishing, ransomware, banking malware, cyber threatening, cyberstalking, grooming, sexting and child pornography. The financial and psychological consequences for these victims can be very significant. We are looking , together with and for the benefit of an organisation such as Victim Support Netherlands, for innovative ideas which offer practical support to citizens after having become the victim of cybercrime.