Year 2018 Apply

Diversity of Thought bij JenV

Hoe zorgt een organisatie voor diversiteit in haar personeelsbestand? En nog belangrijker: hoe zorgt zij ervoor dat deze diversiteit behouden blijft, en niet opgaat in de dominante cultuur of verdwijnt? Immers, wat is diversiteit als verschillen in zienswijze onderdrukt worden door ‘hoe we de dingen hier doen’? Over zulke vragen gaat deze challenge.

Inclusie en diversiteit (D&I)is bij JenV een belangrijk thema. Een inclusieve werkcultuur zorgt ervoor dat mensen zich welkom en gewaardeerd voelen. Maar het is ook essentieel voor een goede uitvoering van ons werk. Immers, de beste resultaten worden behaald in processen waarin verschillende perspectieven worden meegewogen. JenV heeft zich als inclusieve organisatie nog niet voldoende ontwikkeld. Enerzijds leidt dit tot suboptimalisatie van de resultaten van de organisatie, anderzijds is het niet acceptabel dat er wellicht medewerkers zijn die zich in hun eigen werkomgeving onveilig of anders gezien voelen.

Het moet vanzelfsprekend zijn dat binnen JenV ruimte is voor een ieder, ongeacht zijn afkomst, seksuele voorkeur, gender, leeftijd, beperking, etc., om in de werkomgeving zichzelf te kunnen zijn en zijn of haar talenten ten optimale kan inzetten en ontwikkelen in de werkomgeving.

 

De opdracht aan startups

JenV zet niet alleen in op diversiteit, maar ook op inclusief gedrag en diversity of thought: zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Het gaat om de benadering van elkaar als collega’s én de benadering van burgers en partners bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. Maar hoe ziet inclusief gedrag en diversity of thought er precies uit? Bedenk een manier waarop dit een plek krijgt en omarmd wordt binnen een organisatie.

 

Criteria

  • De oplossing moet schaalbaar zijn naar alle onderdelen van JenV
  • De oplossing moet ruimte beiden voor de organisatie specifieke kenmerken van de afzonderlijke JenV onderdelen
  • De oplossing moet een beweging/ontwikkeling ondersteunen en is zelf dus ook ontwikkelbaar
  • De oplossing moet toegankelijk zijn voor alle opleidingsniveaus binnen de organisatie(s)

 


Diversity of Thought at the Ministry of Justice and Security

Inclusion in the working culture is an important theme at the Ministry of Justice and Security. It concerns not only ethnical background, sexual preference, age etc., but also diversity of thought and as a result a diversity of workforce. But how does inclusive behaviour look like? Think of a way to give diversity of thought a place and make sure that it becomes embraced within the organisation.