Year 2018 Apply

Filter info uit de bulk

Advocaten, artsen, geestelijken en notarissen wisselen informatie uit met en hun cliënten/patiënten die vertrouwelijk is en ook vertrouwelijk moet kunnen blijven. Genoemde professionals en hun clienten/patiënten mogen dan ook weigeren deze informatie aan opsporingsinstanties te verstrekken. Dat noemen we “verschoningsrecht”.

In het kader van opsporingsonderzoeken worden soms grote hoeveelheden digitaal materiaal inbeslaggenomen (gegevensdragers en gegevens). Gedacht kan worden aan een groot onderzoek naar financieel-economische criminaliteit, waarbij een kopie wordt gemaakt van de server van een groot bedrijf, zodat de opsporingsinstanties naar informatie die zich daarop bevindt kunnen zoeken, zonder dat het bedrijf dagen, weken of zelfs maanden stil komt te liggen. Op dergelijke servers bevindt zich vaak ook verschoningsgerechtigd materiaal, zoals vertrouwelijk emailverkeer met een notaris of een juridisch stuk van een advocaat. Opsporingsambtenaren mogen in principe geen kennis nemen van die informatie; dat mag alleen een rechter-commissaris. Op dit moment komt het daarom met enige regelmaat voor dat een opsporingsonderzoek langere tijd stil komt te liggen, omdat eerst het verschoningsgerechtigd materiaal uitgefilterd moet worden door een rechter-commissaris voordat de opsporingsinstanties aan de slag kunnen.

Werken met zoektermen om de informatie uit te filteren levert te “false positives” (opsporingsinformatie gaat ten onrechte verloren) of “false negatives”(de opsporing neemt onterecht toch kennis van verschoningsgerechtigde informatie).waardoor zij dit niet voldoende effectief is..

 

Het vraagstuk/de opdracht aan startups

Bedenk een methode en maak een proof of concept waarmee verschoningsgerechtigde informatie effectief uit de digitale gegevens kan worden gefilterd, waardoor de opsporing snel kan worden voortgezet. Het is van belang dat de opsporing geen kennis kan nemen van het vertrouwelijke materiaal.

 

Criteria

  • Opsporingsinstanties zoals de politie en de FIOD en het OM moeten gebruik kunnen maken van de methode.
  • De vertrouwelijke informatie mag door niemand anders dan de verschoningsgerechtigden en rechter-commissaris worden ingezien.

 


Large Amounts of Non- Disclosable Information

Within the framework of (financial) investigations large amounts of digital data is regularly seized. When confidential information is among this data, for example information that has been  exchanged between a  lawyer and his client (non-disclosable information),  this information must be filtered out of  the bulk before the investigation can be continued.  This is a time-consuming job. Show us a way to effectively filter non-disclosable information,  without investigators wrongly taking note of it.