Year 2018 Apply

Follow the Money: van data naar verdachte

Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Slechts een beperkt deel van het crimineel geld wat in Europa in omloop is, wordt getraceerd en afgenomen.

Criminele verdiensten worden niet meer bewaard in een oude sok of onder het matras. Het wordt verborgen in het buitenland of verstopt in de digitale wereld. Datagedreven onderzoek kan in grote mate bijdragen aan het in beeld brengen van ‘onzichtbaar’ crimineel vermogen. Er is veel data beschikbaar, maar met welke (data)bronnen en indicatoren kunnen we criminele geldstromen zichtbaar maken? Kortom, hoe gebruiken we data om tot een verdachte te komen?

 

Het vraagstuk/de opdracht aan startups

Verzin een manier waarop opsporingsinstanties zoals het OM, de FIOD en de politie met een datagedreven aanpak verborgen crimineel vermogen zichtbaar kunnen maken?

 

Criteria

  • De oplossing moet juridisch en technisch haalbaar zijn

 


Follow the Money: From Data to Suspect

The seizure of criminally obtained money is an important element in the fight against organised crime. Only a limited part of criminally obtained money which is circulating in Europe gets traced and subsequently seized. Data-driven investigation can largely contribute in seizing criminally obtained money. Which data can contribute to make criminal capital visible? And how do we apply this data?