Year 2018 Apply

Rechtsbijstand bij de tijd

De overheid is verantwoordelijk voor het bieden van toegang tot recht. Voor mensen met een lager inkomen financiert de overheid daarom rechtsbijstand door een advocaat. In de praktijk komen daardoor ook problemen die in de kern niet juridisch zijn bij een advocaat terecht, evenals problemen die door eerder in te grijpen voorkomen hadden kunnen worden. Dit levert de advocatuur onnodig veel werk op en brengt kosten met zich mee voor de samenleving.

 

Het vraagstuk/de opdracht aan startups

Hoe biedt de overheid zo eenvoudig mogelijk inzicht in (ook juridische) oplossingen voor échte problemen van mensen? Ontwikkel een model dat door burgers zelfstandig online en/of als ondersteunende app/tool in gesprek met verschillende hulpverleners, zoals wijkteams, snel helpt om de échte vraag, persoon van de vrager en de positie van de wederpartij bij een probleem te bepalen en de weg te wijzen naar de best werkende (ook juridische) oplossingen.

We willen graag inzicht bieden in de beste manier om soms complexe problemen met mogelijke juridische consequenties op te lossen, zodat mensen zo snel, duurzaam en effectief mogelijk worden geholpen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is hierbij ook op zoek naar een model dat data genereert. Hiermee willen we trends signaleren. Ook willen we met deze data veroorzakers van geschillen aanspreken. Vooral als dat bestuursorganen zijn.

 

Criteria

  • Voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk (rekening houdend met verschillende digitale vaardigheden, taalvaardigheid, kennis- en opleidingsniveau, locatie, omstandigheden, etc.)
  • Verschillende entrypoints leiden naar hetzelfde platform dat continu beschikbaar is
  • Platform is in staat snel en eenduidig de kern van het probleem (vraag, vrager, wederpartij) te bepalen en daaromtrent op niet-intrusieve wijze data te verzamelen (om indien gebruiker daartoe toestemming geeft een dossier op te bouwen dat makkelijk door verschillende hulpverleners te benaderen is en om trends etc. te analyseren)
  • Bevordering van innovatieve (juridische) dienstverlening
  • Bevordering van het rechtsgevoel en toegang tot recht

 


Legal Assistance Up-To-Date

Many non-legal problems often end-up at a lawyer’s desk. This also applies for problems which could have ben prevented through earlier intervention.   This causes a lot of extra work and generates costs for society. We are looking for a tool which provides insight in solving real problems, including the legal ones.