Year 2018 Apply

Snelheid voor het Schadefonds

Slachtoffers van geweldmisdrijven kunnen een financiële vergoeding aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Juridische behandelaars lezen hierbij de relevante stukken en op basis van werkinstructies nemen zij een beslissing in de individuele aanvraag. Hoewel de medewerkers dit zorgvuldig doen en er een systeem van opleiden is en collegiale toetsing/senior consult onderdeel van de procedure is, kan innovatie plaatsvinden op het gebied van het nemen van eenduidige beslissingen.

Het Schadefonds wil:

  • Door technologie bevorderen van precisie en relevantie. Hierdoor verbeteren we de kwaliteit van de beslissingen en versterken daarmee ook de positie van het Schadefonds.
  • Vergoten van efficiency. Het Schadefonds wil in de toekomst meer aanvragen behandelen met hetzelfde aantal medewerkers en kortere doorlooptijden.

We beschikken over een database met beslissingen waaruit relevante informatie kan worden geabstraheerd. We zoeken naar een systeem dat op basis hiervan aan de hand van bepaalde criteria, al dan niet in de vorm van algoritmen, een advies kan genereren voor de beslissing op de aanvraag. Dit kan de snelheid, kwaliteit (consistentie en transparantie) en kwantiteit enorm verhogen.

De medewerkers van het Schadefonds zullen profiteren van de innovatie. Evenals de aanvragers van de subsidie. De markt voor de startups is in potentie groter dan alleen het Schadefonds, aangezien er binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid – en ook bij andere overheden – instanties zijn die in de kern min of meer vergelijkbare werkprocessen kennen, die ook op zoek zijn naar innovatie en verbetering van die processen.

 

Het vraagstuk/de opdracht aan startups

Creëer een tool voor de medewerkers van het Schadefonds die betrokken zijn bij de Subsidieregeling overvallen, waarbij de snelheid van beslissingen kan worden verhoogd. De dienstverlening voor aanvragers wordt hiermee ook verbeterd. Technologie bevordert precisie en relevantie. Dit verbetert de kwaliteit van beslissingen.

 

Criteria

  • Kennis van beslissingsmodellen die juridisch van aard zijn is een pre.

 


Speeding-up financial compensations

People who have become the victim of a violent crime may appeal for financial compensation. The Violent Offences Compensation Fund (Schadefonds Geweldsmisdrijven) deals with such applications.  Legal experts analyse all relevant documents and make, based on their  work instructions, decisions on individual applications. In order to achieve unambiguity in decisions and to enhance efficiency, innovation is called upon! Develop a tool which speeds-up the decision-making process for Fund’s employees who are responsible for assigning financial compensations  after a robbery.