Year 2018 Apply

Stop online kindermisbruik

Online seksueel kindermisbruik is één van de meest verwoestende vormen van criminaliteit. Door seksueel misbruik worden kinderen en hun directe omgeving beschadigd en wanneer dit online wordt geplaatst ervaart het slachtoffer opnieuw pijn.

Het aantal meldingen van kinderporno en andere vormen van online seksueel kindermisbruik dat bij de politie binnenkomt stijgt jaarlijks fors. Dit komt met name door technologische ontwikkelingen, die het vervaardigen, het delen en het verkrijgen van kinderporno eenvoudiger maakt. Ook het (anoniem) communiceren op internet met kinderen over seks is hierdoor eenvoudiger geworden.

 

Het vraagstuk/de opdracht aan startups

Wij zoeken naar innovatieve ideeën om

  1. het uploaden en verspreiden van kinderpornografisch materiaal tegen te gaan en
  2. het online communiceren met minderjarigen over seks te stoppen.

 

Criteria

  • Bij voorkeur komt er één uitwerking die een oplossing biedt voor beide vraagstukken.
  • De oplossing moet pragmatisch en technisch van aard zijn.

 


Reducing Online Distribution of Child Pornography

Sexual child abuse online is one of the most destructive criminal activities. The number of cases of child pornography and other sexual child abuse online, reported to the police, is annually significantly increasing. Due to technical developments, manufacturing, sharing and obtaining child pornography has become easier. This applies also for (anonymously) communicating with children about sex on the internet. We are looking for innovative ideas to prevent uploading and distributing child pornographic material and to stop communication online with minors about sex.