uitelkaar.nl een online scheidingsloket om mensen te helpen die op een goede manier uit elkaar willen gaan. Door vroegtijdig de juiste informatie en hulp te bieden kan veel (juridische) strijd en escalatie voorkomen worden. Uitelkaar.nl heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met hoe mensen zelf de regie kunnen houden over hun scheiding. Op een innovatieve manier wordt persoonlijke, relevante informatie gegeven over het scheidingsproces en de afspraken die gemaakt moeten worden.

Omdat elke scheiding net weer even anders is, is het belangrijk om er aan het begin erachter te komen welke manier van scheiden het beste past en welke hulp gewenst is. Het online scheidingsloket wordt een online diagnose die mensen helpt inzicht te krijgen in wat voor hen de beste route is en welke ondersteuning beschikbaar is. Ons doel is om duurzame oplossingen aan te dragen, waarbij naast de juridische, ook sociale aspecten worden meegenomen.

Explore more >

Upfront Security ontwikkelt tools voor Identiteitsmanagement, gericht op het herkennen, voorkomen en herstellen van identiteitsfraude. Op dit moment zijn veel maatregelen nog gericht op alleen de gevolgen van Identiteitsfraude, als de schade is aangericht. Upfront Security is actief in alle fases van het slachtofferschap. Vooral in de periode die vooraf gaat aan een delict is veel winst te behalen. Namelijk, het stadium waarin de identiteit van een burger wel is gesloten, maar er nog geen schade mee is aangericht. De slachtoffers in deze fase (Pre-delict) kunnen met onze tools inzicht krijgen in activiteiten rondom hun persoonsgevoelige gegevens en daarmee een aanstaand delict herkennen en ook afwenden. Hiermee wordt niet alleen individueel leed voorkomen maar ook maatschappelijke schade teruggedrongen.

 

 

Explore more >

10XL is a 3D printing service focused on printing large objects. All input materials are recyclable thermoplastics. In this way, 10XL wants to offer direct access to XL hybrid manufacturing to anyone, anywhere and at anytime in a full cradle-to-cradle process. In this way plastic waste is used to make new products, for example furniture.

Website: https://10-xl.nl/

Contact: Gerbert Smits, Linda van Hal, Joep Grapperhaus

Challenge: Turning waste into products

Explore more >