Zijn de genoemde budgetten van 20.000 euro een max budget?

Nee, het genoemde budget is het in ieder geval beschikbare budget, het is mogelijk dat een groter budget wordt uitgegeven.

Waarvoor is deze 20.000 euro bedoeld? Voor het product zelf, of voor de ontwikkeling van het product?

Daar is moeilijk een concreet antwoord op te geven. Het budget is voor het ‘product of dienst’ die u aan gaat bieden aan de gemeente aan het einde van het ontwerpprogramma. Het is niet voor de ontwikkeling voor uw aanbieding zelf, indien uw aanbieding een onderdeel ‘ontwikkeling’ bevat dan kan het wel daarvoor gebruikt worden. Als voorbeeld: Stel voor uw challenge wilt u een groot onderzoek laten doen binnen de gemeente en de resultaten daarvan deels gebruiken voor de oplossing van de challenge.  De kosten van dit onderzoek kunnen dan behoren tot uw aanbieding.

Is de challenge van Leidsche Rijn schaalbaar?

Dat is afhankelijk van uw invulling van de challenge, maar er zijn vergelijkbare wijken in Nederland die vermoedelijk met een gelijke uitdaging kampen.

Krijgen de belanghebbende inzicht in wie inschrijft per challenge? Dit vanwege mogelijke samenwerking.

Nee,  dat is vanuit concurrentieoverwegingen niet wenselijk. Als u met iemand anders wilt samenwerken, kunt u een mail sturen naar [email protected] Wij zullen dan bekijken of er mogelijke partners voor u zijn.

Mag ik de presentaties van de informatiebijeenkomst ook ontvangen?

Die zijn bijgevoegd als bijlage.

Ik ben benieuwd of mijn idee al leeft bij de gemeente, waar/ hoe kan ik dit toetsen?

Waarschijnlijk gaat uw vraag over de wildcard. U kunt uw vraag hierover mailen naar [email protected]

In de beoordeling is niet specifiek iets opgenomen over hoe de financiën worden beoordeeld, hoe gaat de gemeente hier mee om?

Met de eerste beoordeling is dit inderdaad niet opgenomen, hier wordt alleen op kwalitatieve criteria beoordeeld.
Voor de definitieve beoordeling is dit wel opgenomen: “relatie tussen kosten en baten (oplossing is duurzaam financierbaar, cijfer 1-5)”

Wat als mijn idee minder kost dan € 20.000 euro?

Dan dient u de ‘lagere kosten’ op te geven. Het is toegestaan dat een bieding bijvoorbeeld €8.000 euro kost.

Ik heb nog geen KvK inschrijving, is dit een probleem voor de indiening op 11 december?

Nee, stuur vooral je pitch in! Je hebt tot 29 december 2017 om zorg te dragen voor een inschrijving van je bedrijf op 1 januari 2018.

Hoe letterlijk moet ik de vraagstelling van de challenge nemen?

Wij hopen dat de omschrijving van de challenges deelnemers uitdaagt verder te kijken dan het vraagstuk zoals dat omschreven is in de tekst. Gebruik je creativiteit, daag jezelf uit om met een concept te komen dat voorbij de voor de hand liggende oplossing gaat die er meestal al ligt.

Ons bedrijf bestaat al langer dan 5 jaar, echter hebben we een bedrijfsonderdeel dat pas 1,5 jaar oud is dat mee zou kunnen doen aan de challenge.

Bedrijven mogen op 1 januari 2018 niet ouder zijn dan 5 jaar.
Wil je toch deelnemen dan adviseren wij je de activiteit in een nieuw bedrijf onder te brengen zodat dit een zelfstandige entiteit wordt. Wacht de uitslag van de pitches van 11 december af, zitten jullie bij de finalisten voor de pitches in januari dan kun je altijd nog voor 29 december 2017 een nieuw bedrijf inschrijven.

Hoeveel boten heeft de gemeente Utrecht en wat voor soort boten zijn dat?

De eigen vloot van Stadsbedrijven bestaat uit acht boten, waarvan twee elektrisch zijn. Deze vaartuigen worden ingezet voor goederenvervoer, onderhoud en het inzamelen van afval langs de werven. Ook verwijderen we (drijf)vuil, in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Ik lees in jullie uitvraag dat een webformulier met bijlagen ingevuld moet worden. Waar is dit formulier met bijlagen te vinden?

Dit formulier is te vinden op Starthubs.co

 

Hoe kan je je bieding en bijbehorende documenten digitaal ondertekenen als je via de website van Start up in Residence de tender moet beantwoorden?

Aanmeldingen voor de aanbesteding moeten via www.starthubs.co/utrecht worden gedaan.

Hoe snel na de indiening van de pitch op 11 december krijgen we te horen of we door zijn en deelnemen aan de pitches begin januari?

Dit is opgenomen in de planning van het aanbestedingsdocument (21 december a.s.).