Challenges

De gezonde sportkantine 

Hoe zorgen we dat mensen iets gezonds eten in de sportkantine?

 

De uitdaging
De gezonde voedselomgeving wordt in deze tijd, met een obesogene omgeving, steeds belangrijker om “gezonde voedingskeuzes” te kunnen maken. Zo ook bij de Sportkantine, een ontmoetingsplek waar sportende Utrechters elkaar kunnen treffen voor en/of na het sporten.

Verenigingen willen graag aan de slag om een gezond voedingsaanbod in hun kantine te hebben, zodat hun leden een gezonde keuze kunnen maken. Er liggen hier verschillende redenen aan ten grondslag (de uitstraling, de missie, sportprestaties, vraag van de leden etc.).  Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om een gezond voedingsaanbod in de kantine te realiseren.

 

Achtergrond
Wanneer verenigingen aan de slag willen met de gezond voedingsaanbod (meer plantaardig producten en met mate verzadigd vet, suiker en zout) in hun kantine, kunnen zij ondersteund worden door de VSU (SportUtrecht) of advies krijgen van landelijke organisaties, zoals Team Fit en Lekker Bezig. Ondanks deze ondersteuning blijft bij de verenigingen de gezonde voedingskeuze in de kantine in Utrecht een beetje achter met bijvoorbeeld roken langs de lijn.

De (gedrags-) voedingskeuzes die mensen in de sportkantine (on)bewust maken, vormen de basis voor de vraag naar het aanbod in de kantine. Dit is merkbaar in de sportkantine want bij de voetbalvereniging (onderdeel van de Omni-sportvereniging) is er met name vraag naar de “patatpan” en worden de gezonde broodjes nauwelijks afgenomen, wat een negatieve invloed op omzet van de kantine en voedselverspilling tot gevolg heeft want eten wordt weggegooid.

Omgevings- en persoonlijke factoren zijn van invloed op het gedrag en de (on-)bewuste voedingskeuzes van de consumenten in de kantine. Dit kan per persoon verschillen maar het kan ook betekenen dat “een groep” niet in beweging te krijgen is richting gezonde(re) keuzes. Communicatie over het gezonde aanbod slaat dan niet aan. Maar wat dan wel?

Dit vraagt om in te zoomen en te analyseren wat er speelt in de sportkantine van de Verenigingen om nieuwe inzichten te krijgen op dit maatschappelijk vraagstuk. Het zou fantastisch zijn als de Start Up een “out of the box” oplossing kan bedenken om de gezonde voedingskeuze in de sportkantine te stimuleren. Bij voorkeur iets kleins, wat makkelijk inzetbaar en opschaalbaar is, waar mensen “warm” voor lopen en wat een “groot” effect kan krijgen.

 

Rollen:

  • Vanuit Volksgezondheid kunnen we tijdens deze Challenge kennis leveren vanuit de VMU, het werken met gedragskennis* en wat er speelt in de wijken (mn Leidsche Rijn en Kanaleneiland) op gezondheidsthema’s, voeding en voedsel en gezond opgroeien.
  • De VSU ondersteunt verenigingen en hebben kennis & ervaring over wat er bij verenigingen speelt en kunnen de verbinding leggen met de deelnemende verenigingen.
  • MO Sport is de opdrachtgever van de VSU en in de sportnota 2017-2020 geeft MO extra aandacht aan gezonde leefstijl, waar voeding onderdeel van uitmaakt https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/sport/sportbeleid/

Werken met gedragskennis

 

Waar zijn we naar op zoek?
Innovatieve en  out of the box’ oplossing. Bij voorkeur “iets kleins” wat makkelijk inzetbaar en schaalbaar is, waar mensen “warm” voor lopen en wat een “groot” effect kan/gaat krijgen.

 
Waar zijn we niet naar op zoek? / Randvoorwaarden
Niet naar een soortgelijk aanbod als Team fit gezonde sportkantine en lekker bezig Samen lekker bezig
Informatie en voorlichting in de vorm van apps, websites, een informatiemarkt of folders. Daar is al veel van en daar wordt al invulling aan gegeven.

 

Aanmelden voor deze challenge