Challenges

De ontdekking van Leidsche Rijn 

Hoe trekken we meer bezoekers naar culturele en vrijetijdsvoorzieningen en evenementen in Leidsche Rijn?

De uitdaging
Leidsche Rijn is een relatief jong stadsdeel dat zichzelf aan het uitvinden is en nog zoekt naar een duidelijke identiteit. Er zijn diverse infrastructurele barrières (A2, A12, Amsterdam-Rijnkanaal) die ervoor hebben gezorgd dat Leidsche Rijn mentaal gezien voor mensen relatief ver van de binnenstad en ook van noord en oost-Utrecht is gelegen.
Hoe stimuleren we meer bezoek naar de huidige vrijetijdsvoorzieningen en evenementen in Leidsche Rijn?

Achtergrond
Leidsche Rijn groeit: Utrecht is een van de sterkst groeiende steden van ons land. In 2030 zijn we doorgegroeid naar 400.000 inwoners. Die groei wil Utrecht opvangen door onder meer 20.000 nieuwe inwoners in Leidsche Rijn. Leidsche Rijn kent inmiddels de nodige aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen en –evenementen, zoals kasteel de Haar, bezoekerscentrum/theater Castellum Hoge Woerd, bierbrouwerij Maximus, Haarrijnseplas, Cinemec, The Wall én het Maximapark (omzoomd met 8 km lang lint). Deze vrijetijdsvoorzieningen hebben elk hun eigen functie en doelgroep. In de beleving ontbreekt vooralsnog samenhang. Veel inwoners van buiten Leidsche Rijn en bezoekers weten nog te weinig de weg te vinden naar dit deel van Utrecht.

Het potentieel van de vrijetijdsvoorzieningen en evenementen kan beter worden benut door te stimuleren dat mensen van buiten Leidsche Rijn bekender worden (attitudecomponent) met de aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen in dit deel van de stad en hier ook vaker naartoe gaan (gedragscomponent). De binnenstad van Utrecht kent op sommige momenten een hoge bezoekersdruk en het toeristisch beleid wil inzetten op een verdere spreiding van bezoekers over de gehele stad en regio, inclusief Leidsche Rijn. Met het spreiden van bezoekers willen we ‘Amsterdamse toestanden’ voorkomen.

Waar zijn we naar op zoek?

  • Direct implementeerbaar.
  • Realistisch (qua budget en uitvoerbaarheid).
  • Aanvullend op wat er al is.
  • Slimme maatregelen, acties en/ projecten die het vrijetijdsaanbod van Leidsche Rijn beter verbinden met bewoners uit andere delen van Utrecht en de regio én daarbuiten.
  • Uitgangspunt is het beter benutten van het bestaande vrijetijdsaanbod in brede zin in Leidsche Rijn (culturele en vrijetijdsvoorzieningen en evenementen).
  • De oplossing moet schaalbaar zijn en ook toepasbaar in andere gebiedsdelen van Utrecht.

Waar zijn we niet naar op zoek?

  • Geen ‘plan voor nieuwe evenementen’.

 

Aanmelden voor deze challenge