Challenges

Iedereen energieneutraal 

Hoe zorgen we dat alle bewoners duurzame energiemaatregelen nemen via het regionale energieloket?

 

De uitdaging
De gemeente Utrecht wil in het jaar 2030 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de stad zoveel mogelijk energie bespaart, energie opwekt met duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens, en dat energie afkomstig van niet-duurzame energiebronnen, zoals aardgas, wordt vervangen. Dit is een uitdaging waar de stad voor staat. Het Energieplan, samengesteld door 165 inwoners, geeft de kaders en denkrichting aan. Uitvoering van dit plan vraagt om intensieve samenwerking met en afstemming tussen partijen in Utrecht. In de straat, de wijk en Utrecht als geheel.

 

Achtergrond
In de toekomst zijn de woningen in Utrecht energieneutraal, comfortabel en betaalbaar. Bewoners kennen hun energiegebruik (onder andere door het gebruik van slimme meters) en gaan hier bewust mee om door hun energieverbruik ook te vergelijken met anderen. Iedereen gebruikt energiezuinige apparaten en verlichting en wekt zelf duurzame stroom op als het dak daarvoor geschikt is. Woningen zijn geïsoleerd en verbruiken zo min mogelijk warmte. De warmte die nog nodig is komt uit duurzame bronnen, Bewoners kunnen kiezen uit verschillende energieleveranciers en maken hierin een bewuste keuze. Om zo’n toekomst mogelijk te maken, wordt eind van dit jaar het vernieuwde regionale energieloket gelanceerd: de plek waar alle inwoners kunnen zien welke stappen zij kunnen ondernemen om hun huis energieneutraal te maken, als een soort duurzaam paspoort voor ieder huis.

Waar zijn we naar op zoek?
We willen graag met Utrechters samenwerken om een slim concept te ontwikkelen dat toepasbaar is op dit platform. We merken dat het heel lastig is om onze inwoners tot duurzame maatregelen te verleiden. We lopen tegen meerdere vragen aan als: hoe maken we het gebruik van het platform aantrekkelijk? Wanneer gaan bewoners over tot het inschakelen van een energieadviseur en een aannemer? Wat hebben bewoners nodig om hun eigen stappenplan naar energieneutraal te maken? Wat maakt voor een bewoner duurzaam wonen de standaard en een energieneutrale woning een gewild object? Hoe maken we van duurzaamheid iets positiefs?
We merken dat we op een andere manier hierover moeten communiceren. Hoe komen we via andere onderwerpen ‘binnen’ bij onze inwoners, bijvoorbeeld via gezondheid en werk? We willen alle bewoners bereiken, maar een student die in Kanaleneiland woont, bereiken we heel anders dan een 60-plusser in de binnenstad. Hoe doen we dat? Hoe zorgen we dat iedereen bij het platform uitkomt en wordt verleid? De antwoorden hierop kunnen het effect en het gebruik van het platform stimuleren.

 

Waar zijn we niet naar op zoek? / Randvoorwaarden
We zijn niet op zoek naar een oplossing die informatie en voorlichting geeft in de vorm van een website of app. Deze zijn er immers al. De oplossing moet het gebruik van het platform, de website van het regionale energieloket, stimuleren en inwoners tot duurzame maatregelen verleiden.

Bronnen
Energieplan

Aanmelden voor deze challenge