Challenges

Kies bewust MBO 

Het ontwikkelen van middelen om MBO leerlingen en hun ouders vroegtijdig te bereiken en te stimuleren tot een beroepskeuze met arbeidsmarktperspectief.

 

De uitdaging
Via allerlei bronnen is informatie te krijgen over de banenkansen in diverse beroepen. De toegankelijkheid laat te wensen over en sorteert daardoor onvoldoende effect. Daarnaast speelt het feit dat de keuze voor ‘ blauwe boord’ beroepen voor een grote groep cultureel ongewenst is. Kennis van de verschillende beroepen is beperkt en aan voorbeeld functies ontbreekt het vaak in de directe leefomgeving.
Op welke manier kunnen we de leerlingen die voor hun beroepskeuze in het MBO staan helpen keuze te maken waarbij ze terdege rekening houden met het toekomstperspectief van de opleiding?
Achtergrond
In Utrecht kiest circa 80% van de leerlingen voor een opleiding met een geringe baankans en slechts 20% voor een opleiding met een grote baankans. Deze verhouding moet gecorrigeerd worden. Het toekomstperspectief van een opleiding moet een grotere rol gaan spelen in het keuzeproces van de jongeren. Dit is niet alleen een taak van de ouders maar ook van de bedrijfssectoren zelf. Toegankelijkheid van informatie en imago van het vakmanschap zelf moeten meer aandacht krijgen.

Zes op de tien mbo’ers zouden dezelfde opleiding doen

Het nieuws van het CBS volgens RTL

MBO raad
‘Mbo cruciaal voor vertrouwen in toekomst’

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven

Waar zijn we naar op zoek?
Een pakket aan instrumenten dat ‘aansprekend’ is voor de doelgroepen en de beschikbare informatie helder en wervend presenteert. Beroepen moeten ‘sexy’ gemaakt worden en vakmensen moeten rolmodellen worden in hun omgeving. We moeten zoeken naar zichtbare successen. Het pakket legt een relatie tussen het opleidingsaanbod van de scholen en de kansen op de arbeidsmarkt.
Het instrument moet via allerlei kanalen gebruikt kunnen worden: scholen, verenigingen, maatschappelijk werk enz., maar ook rechtstreeks via social media.
Waar zijn we niet naar op zoek? / Randvoorwaarden
We willen geen nieuwe organisatie bouwen naast alle bestaande.

 

Aanmelden voor deze challenge