Challenges

Meer MBO-ers in de horeca 

Hoe kunnen we de flexibel werken in de horeca aantrekkelijker maken voor MBO studenten?

 

De uitdaging
De horeca in Utrecht groeit en dat betekent meer vacatures die ingevuld moeten worden.
Op dit moment staan er in de regio ruim 500 vacatures open waarvoor het moeilijk is kandidaten te vinden.
De uitdaging, hoe vinden we de MBO’ers die deze vacatures kunnen vervullen?

 

Achtergrond
Tijdens de crisisperiode verdwenen er veel banen in de horeca. Die flexibele banen die overbleven werden vaak gegund aan de studenten uit het HBO of WO. De MBO’ers hadden het nakijken. Er was in deze periode duidelijke sprake van verdringing,

Kijken we naar vandaag dan bloeit de horeca weer op en is in Utrecht deze sector zelfs sterk gegroeid. Dat betekent een sterke groei in met name de horecabanen, die vaak ingevuld worden met een flexibel contract. Het probleem dat daarbij ontstaat is dat de horeca niet in staat is voldoende werknemers aan te trekken voor uitvoering van de werkzaamheden.
Het vermoeden is dat dit deels terug te voeren is op de eerdere verdringing van MBO’ers uit de horeca en de MBO’ers daarom geen focus meer hebben op een (bij)baan in de horeca.
Een andere optie is dat MBO’ers een flexibele baan in de horeca niet aantrekkelijk vinden.

Voor het merendeel van de hoger opgeleiden is het tijdelijk werk met een grote mate van flexibiliteit gedurende hun studie geen enkel probleem. Ook de werkgevers hebben baat bij flexibiliteit, het maakt variabele inzet mogelijk op basis van nul-uren contracten. Een vast dienstverband vermindert de flexibele ruimte voor de werkgever, maar biedt wel continuïteit en professionaliteit van personeel. MBO-ers zijn mogelijk juist geïnteresseerd in vaste contracten in de horeca. Door een vast contract krijgt een MBO-er inkomenszekerheid waardoor zijn positie op bijv de woningmarkt verbetert.

 

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn opzoek naar een relatie tussen werkgevers en werknemers waarbij vaste contractrelaties gecombineerd worden met flexibiliteit in inzet. Hierbij wordt niet uitgesloten dat derden een mogelijke rol in de oplossing spelen; of dat partijen zich verenigen om tot een werkzaam model te komen. Bij dit laatste denken we vooral aan nieuwe horeca clusters zoals de stadskamer in HC. Het is aannemelijk dat nieuwe technologie deze relatie kan ondersteunen, maar minstens zo belangrijk is de ontwikkeling van meerdere competenties om op verschillende plekken inzetbaar te zijn.

 

Waar zijn we niet naar op zoek? / Randvoorwaarden
Technologie kan ondersteunend zijn voor het samenwerkingsmodel, maar is geen doel.

 

Aanmelden voor deze challenge