Challenges

Utrecht klussenbusvrij 

 

Hoe kunnen we het aantal service- en bouwbusjes in de binnenstad van Utrecht (binnen de singels) verminderen?

 

De uitdaging
Utrecht groeit de komende jaren sterk. Dit zorgt voor meer drukte in de stad. Dat levert een aantal uitdagingen op, met name voor de binnenstad.  Hoe zorgen we ervoor dat de binnenstad aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te verblijven?

De binnenstad wordt overdag overstelpt met bouw- en servicebusjes. De bestelbusjes veroorzaken een moeizamere doorstroming van het verkeer. Eenmaal geparkeerd belemmeren ze vaak een goede doorgang op voet en fietspaden en belemmeren ze het zicht op winkels. In een stad waar parkeerruimte een schaars goed is nemen deze busjes een substantieel deel van de parkeermogelijkheden buiten de parkeergarages in beslag.
Utrecht is op zoek naar mogelijkheden om het aantal bestelbusjes in de binnenstad substantieel terug te brengen.

Achtergrond
De gemeente Utrecht werkt al lange tijd aan een efficiënte en duurzame bevoorrading in de binnenstad. Het mobiliteitsplan van de gemeente, het actieplan Goederenvervoer 015-2020 en recentelijk het raamwerk ZES moeten hier verder invulling aan geven. Het streven is om in 2025 de logistiek in de binnenstad van Utrecht uitstootvrij te laten zijn.

Een van de zaken die van invloed is op de beleving van de binnenstad zijn de bouw- en servicebusjes. 12% van het verkeer in de stad bestaat uit bedrijfsauto’s, naast personenauto’s en bussen. Dit zijn 25.668 wagens per week. Hiervan is 80% bestelbus en 20% vrachtwagen. 1/3 deel van het vrachtverkeer is bouwverkeer, dus dat betekent 6800 bestelbussen per week voor bouwverkeer.
Een deel van deze busjes is al in beeld bij de gemeente, omdat ze herkenbaar zijn (pakketvervoerders, leveranciers foodboxen, etc) maar een groot deel van de busjes is minder goed in beeld te brengen en daardoor lastiger te identificeren en te benaderen (de indicatie is dat dit ca 3/4 deel van de busjes betreft, gebaseerd op e-commerce telling 2016). Hieronder vallen zowel aannemers die de hele dag op 1 locatie aan het werk zijn, als servicemonteurs die meerdere adressen afgaan (plus wat daar tussen in zit).

1 januari 2018 breidt het voetgangersgebied uit) en verscherpen de regels voor het betreden van het voetgangersgebied met de auto (venstertijden, vergunningen, zie (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/voetganger/voetgangersgebied-binnenstad/)
Met name net buiten het voetgangersgebied levert de aanwezigheid van deze busjes overlast op (in het voetgangersgebied  zijn nauwelijks parkeerplekken)

  • Winkeliers willen geen busjes voor de deur ivm zichtbaarheid etalages
  • Winkelstraten worden minder interessant voor winkelend publiek om lang te verblijven
  • Bezoekers van de binnenstad kunnen hun auto minder goed kwijt om binnenstad te bezoeken
  • Bewoners kunnen hun auto niet altijd parkeren bij hun woning
  • De eigenaren van de busjes moeten per 2025 een schoon voertuig hebben om het voetgangersgebied in te mogen, dat is iets waar men zich zorgen om maakt
  • ’s Ochtends en ’s avonds zorgen de busjes voor extra verkeer de stad in met meer opstopping op de wegen tot gevolg

Bouwbusjes krijgen nu soms een tijdelijke parkeervergunning of toegang tot het voetgangersgebied om daar naar binnen te rijden. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze regels worden aangescherpt zodat het lastiger of onmogelijk wordt om het voetgangersgebied met de bus te bereiken of er langer te blijven, tenzij je aan bepaalde eisen voldoet (zero emission)

Waar zijn we naar op zoek?
Het gaat ons bij deze challenge vooral om slimme & efficiënte concepten, om zo minder bouw- en servicebusjes te hebben in de krijgen De voorkeur gaat uit naar oplossingen met een duurzaam karakter en zich niet beperken tot bijvoorbeeld alleen de voetgangersgebieden.

Waar zijn we niet naar op zoek? / Randvoorwaarden
Oplossingen in de vorm van voorlichtingscampagnes ondersteund met websites of apps.

 

Aanmelden voor deze challenge