Challenges

Utrechtse zonnekracht monitoren 

Hoe monitoren we het aantal zonnepanelen op Utrechtse daken en de hoeveelheid stroom die daarmee wordt opgewekt?

 

De uitdaging
Het blijkt in de praktijk lastig om een actueel cijfer te geven van wat er op dit moment aan geïnstalleerd vermogen is en hoeveel stroom daarmee wordt opgewekt. De bron van onze cijfers, de Lokale Klimaatmonitor, loopt altijd ruim een half jaar achter en de cijfers fluctueren ook. Dit maakt het een uitdaging om ons college goed te informeren: halen we onze doelstelling of moeten we bijsturen? Waar liggen al panelen, en waar is nog onbenut potentieel? Dit zijn vragen die we delen met onze partners in de stad, waaronder Universiteit Utrecht.

 

Achtergrond
In de toekomst zijn woningen in Utrecht energieneutraal, comfortabel en betaalbaar. Bewoners kennen hun energiegebruik (onder andere door het gebruik van slimme meters) en gaan hier bewust mee om door hun energieverbruik ook te vergelijken met anderen. Woningen zijn geïsoleerd en verbruiken zo min mogelijk warmte. De warmte die nog nodig is komt uit duurzame bronnen. Iedereen gebruikt energiezuinige apparaten en verlichting en wekt zelf duurzame stroom op als het dak daarvoor geschikt is. Het aardgas verdwijnt uit de woningen en steeds meer woningen zullen ook voor ruimteverwarming en tapwater gebruik maken van elektriciteit.
De aanschaf van zonnepanelen is dan ook een belangrijke stap om de stad energieneutraal te maken, Sinds 2011 is het aantal zonnepanelen op daken in Utrecht sterk gestegen. We hebben als doel om in 2020 10% van de daken belegd te hebben met zonnepanelen. Nu liggen er op bijna 5% van het totale geschikte dakoppervlak zonnepanelen. De panelen produceren een hoeveelheid elektriciteit vergelijkbaar met het verbruik van ruim 6000 huishoudens. Het aantal panelen groeit sneller dan in de rest van Nederland, wat in 2015 werd beloond met Solar City Award.

 

Waar zijn we naar op zoek?
We willen met de stad voorop blijven lopen t.o.v. andere steden, wat betreft de groei van het aantal panelen maar ook wat betreft innovatieve oplossingen voor het monitoren van de opgewerkte energie en de gerealiseerde CO2-besparing. Om een innovatief en vernieuwend concept te maken, willen we graag met Utrechters samenwerken, bijvoorbeeld met de Universiteit Utrecht, maar ook met inwoners.

Wat wij vanuit het programma Utrechtse Energie graag zien, is een concept dat toepasbaar is op drie gebieden:
1. Oplossing voor de monitoring van het aantal zonnepanelen en daarmee samenhangend het geïnstalleerde vermogen, de opgewekte energie en de behaalde CO2 reductie. Oftewel: een betrouwbaar monitoringsinstrument waarmee gestuurd kan worden op de gemeentelijke doelstelling. De oplossing moet ook toepasbaar zijn voor andere gemeenten.
2. De oplossing biedt een interessant communicatiemiddel om bewoners te bereiken.
3. De oplossing is voor de markt interessant, oftewel er is een business case in verwerkt.
De oplossing moet schaalbaar zijn, daarmee bedoelen we dat de oplossing ook voor andere partijen bruikbaar is.

 

Waar zijn we niet naar op zoek? / Randvoorwaarden
We zijn niet op zoek naar een oplossing die alleen toepasbaar is voor de gemeente zelf (interne monitoring). We willen dat de markt en onze inwoners er ook wat  aan hebben.

Aanmelden voor deze challenge