Challenges

Jonge automobilisten veiliger laten rijden 

CLICK HERE TO APPLY FOR THIS CHALLENGE

 

Jonge automobilisten (18-24 jaar) zijn naar verhouding vaker bij een dodelijk ongeval betrokken dan de wat oudere automobilisten. Per afgelegde afstand is dit (dodelijk) ongevalsrisico van jonge automobilisten ruim vijf keer zo hoog als van automobilisten tussen de 30 en 59 jaar. Het risico van jonge mannen is zelfs tien keer zo hoog.

Het hoge risico van jonge automobilisten komt zowel door gebrek aan ervaring als door factoren die samenhangen met de leeftijd. Bij deze laatste gaat het vooral om de hersenontwikkeling en om extra gevoeligheid voor de sociale omgeving en voor het effect van factoren als alcohol, drugs en afleiding. Wat de rijervaring betreft, schieten jonge automobilisten vooral nog tekort in hogere orde vaardigheden zoals gevaarherkenning en afstemming van het risico op hun eigen kunnen.

De afgelopen vijftien jaar zijn in Nederland verschillende maatregelen ingevoerd voor de veiligheid van jonge automobilisten. Jonge (mannelijke) automobilisten blijken onvoldoende te profiteren van de bestaande veiligheidsmaatregelen. Een belangrijke vraag is dus welke maatregelen vooral voor deze groep effectief kunnen zijn.

 

Waar zijn we naar op zoek?

We willen bereiken dat de jonge bestuurders – en zijn directe omgeving – zich dit verhoogde risico realiseren en daar naar handelen. Er zijn wel interventies beschikbaar maar die zijn eenmalig, kostbaar en bereiken een betrekkelijk kleine groep.

 

We zijn daarom op zoek naar een innovatie die geschikt is om grote groepen te bereiken, die een herhalingselement in zich heeft en jonge bestuurders aanspreekt.

 

We denken daarbij niet alleen aan de formele verkeerseducatie op scholen, maar ook aan verkeersopvoeding, communicatie en voorlichting en het voorbeeldgedrag van anderen. Daarnaast kunnen wij als wegbeheerder slimme ingrepen aanbrengen in en rondom onze eigen wegen. Gedragsbeïnvloeding in brede zin, dus.

 

We denken inhoudelijk aan de risico’s van het rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen, afleiding en andere invloed door passagiers en muziek.

 

Meer informatie nodig? Stel een vraag.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Geen campagne tegen gebruik van smartphone, geen dure één-op-één  interventies en geen incidentele interventie. (Geen VR-die één-op-één begeleiding noodzakelijk maakt zoals RYD en TeamAlert)

 

Wat is er te winnen?

Tijdens de ontwikkeling van de oplossing is er veel interactie met de doelgroep.

Wij nemen jou mee naar en introduceren je in de verkeersveiligheidsnetwerken waarin de provincie actief is, zoals bijvoorbeeld ROV-ZH.

 

Daarnaast bieden we:

  • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren.
  • Een uitgebreid programma met trainingen.
  • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
  • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.

 

Meer informatie over het Startup in Residence programma en het selectieproces.

 

Achtergrondinformatie

In Zuid-Holland zijn momenteel de volgende projecten en programma’s beschikbaar voor de 16-25 jarigen:

  • Praktijkdagen Jonge Autorijders
  • Activiteiten van Responsible Young Drivers
  • Activiteiten van Stichting TeamAlert
  • Campagnes MONO, Hou je aan de snelheidslimiet, Bob, Bob in de Sportkantine en Fietsverlichting

Bron: https://www.rovzh.nl/verkeersveiligheid/gedragsbeinvloeding/16-25#campagnes

 

Jonge beginnende bestuurders zijn het meest oververtegenwoordigd in enkelvoudige ongevallen, ofwel ongevallen waarbij geen andere partij betrokken is. De eerste jaren na het behalen van het rijbewijs daalt het aantal enkelvoudige ongevallen tamelijk snel. Jonge automobilisten hebben ook relatief meer botsingen met andere motorvoertuigen. Deze oververtegenwoordiging is minder groot dan bij enkelvoudige ongevallen, maar neemt wel minder snel af. Blijkbaar leren zij sneller het eigen voertuig te beheersen dan correct te anticiperen op andere verkeersdeelnemers. Verder hebben jonge beginnende bestuurders naar verhouding veel ongevallen in de nacht, vooral in weekendnachten.

Hoe komt het dat jonge automobilisten een grotere ongevalskans hebben?

Factsheet SWOV – Jonge automobilisten en hun jonge passagiers