Challenges

Meer en veiliger fietsen 

CLICK HERE TO APPLY FOR THIS CHALLENGE

 

Zuid-Holland wil de best bereikbare provincie zijn, ook per fiets! In het najaar van 2015 is daarom de vraag gesteld: wat is er voor nodig om fietsen in Zuid-Holland te verbeteren? En waar is behoefte aan? Op basis van gesprekken met mede-overheden, belangenorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners van Zuid-Holland hebben we drie fietsambities geformuleerd voor de periode tot 2025:

  1. Vaker en verder op de fiets (25% meer mensen op de fiets op afstanden tot 15 km);
  2. Veiliger op de fiets (20% minder fietsongevallen per 100.000 gefietste kilometers);
  3. Innovatieve, energieneutrale fietspaden (30% minder CO² bij aanleg, beheer en onderhoud van fietspaden).

De provincie zoekt startups met innovaties die bijdragen aan deze fietsambities.

 

Om mensen te stimuleren om vaker te gaan fietsen moet er aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. De route van en naar de bestemming moet snel, comfortabel, duidelijk en vooral veilig zijn. De provincie ziet het als haar taak om bij te dragen aan een significante vermindering van het aantal (zwaar)gewonde fietsers en dodelijke slachtoffers. Daarom zijn wij ook aangesloten bij het initiatief Maak van de Nul een Punt en streven we naar nul verkeersslachtoffers.

De provincie ziet in dat extra inspanningen voor fietsveiligheid nodig zijn. Het blijkt dat eenzijdige ongevallen een groot aandeel uitmaken binnen het totaal van fietsongevallen. En onder de ernstige fietsslachtoffers is het aandeel oudere en jongere fietsers relatief hoog. Deze ongevallen vinden hun oorzaak in mens, voertuig, of infrastructuur. Waar het de infrastructuur betreft kan de provincie verbeteringen aanbrengen.

 

Waar zijn we naar op zoek?
We zoeken naar oplossingen die zowel de fietsveiligheid verbeteren als fietsen in Zuid-Holland comfortabel maken.

De provincie wil op haar fietsroutes het fietscomfort en de fietsveiligheid verbeteren. Bij dit thema denken we in eerste instantie aan infrastructurele verbeteringen aan het netwerk.

Een voorbeeld van een oplossingsrichting is een drempel (of algemener: constructie) die het comfort en veiligheid voor fietsers hoog houdt, maar voor auto’s flink snelheidsremmend is.

Meer informatie nodig? Stel een vraag.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
Het uitgangspunt van de provinciale infrastructuur is dat fietspaden conform de eisen zijn van het Handboek Ontwerpcriteria Wegen van de provincie Zuid-Holland. Het handboek is een nadere uitwerking van de landelijke normen (CROW-richtlijnen) en provinciaal beleid. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waarbij uitzonderingen gerechtvaardigd zijn.

 

Wat is er te winnen?
Voor de innovaties stellen we de fietspaden ter beschikking die wij zelf aanleggen of in beheer hebben.

Opgedane kennis en ervaring delen we met andere wegbeheerders. Via het netwerk van mede-overheden kunnen we jouw oplossing verder onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld via het infra-innovatie netwerk.

Als blijkt dat de toepassing de verkeersveiligheid vergroot, onderzoekt de provincie of er nog meer locaties zijn waar jouw oplossing toegepast kan worden.

 

Daarnaast bieden we:

  • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren.
  • Een uitgebreid programma met trainingen.
  • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
  • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.

 

Meer informatie over het Startup in Residence programma en het selectieproces.