Startup in Residence - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Coming soon - in het najaar van 2019 publiceert het ministerie van LNV hier haar eerste challenges