News

Demo-day groot succes

De eerste Startup in Residence (SiR) van JenV werd op dinsdag 29 mei 2018 feestelijk afgesloten met een Demo-day. Hier was te zien hoe onze vier startups in vijf maanden tijd een vraag van JenV hadden omgezet in een praktische oplossing. Het smaakte naar meer: een tweede SiR programma komt eraan!

DEN HAAG, 29 mei 2018 Demo-day Startup in Residence Ministerie van Justitie en Veiligheid Foto Martijn Beekman

De Demo-day was het hoogtepunt van vijf maanden intensief samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die binnen het ministerie leven. Hoe kun je ex-gedetineerden meer structuur bieden in hun dagelijks leven? Hoe krijg je het levensverhaal van een verdachte beter in beeld in de strafrechtketen? Hoe kun je samenwerken in buurten om het aantal woninginbraken omlaag te krijgen en het gevoel van veiligheid omhoog? En: hoe kunnen we het aantal aanvragen van de Regeling Gratis VOG voor Vrijwilligers verhogen?

Directeur Beschermen, Aanpakken en Voorkomen Lisette de Bie: “Ik ben blij en trots dat we hier nu staan, na 5 maanden, en dat we andersoortige oplossingen hebben voor onze vraagstukken. Door de samenwerking met startups kijken we met een andere bril naar onze maatschappelijke vraagstukken. Dat levert frisse, nieuwe ideeën op.”

Zeer serieus nemen

Ruim 150 mensen maakten kennis met de innovatieve oplossingen die SiR opleverde en konden zich verdiepen in de ervaringen die zowel JenV als de startups op deden tijdens de co-creatie. Een bijzondere samenwerking, zoals ZKH Prins Constantijn in zijn videoboodschap memoreerde: “Ik vind het fantastisch dat JenV als eerste organisatie binnen de Rijksoverheid een Startup in Residence is gestart.” Volgens de prins is een programma als dit zeker geen gimmick: “Neem het serieus”, is zijn eenvoudige en heldere advies. Een advies dat secretaris-generaal Siebe Riedstra ter harte neemt: “De startup way of working helpt ons te innoveren, te experimenteren, out-of-the-box te denken en te doen, we nemen de samenwerking met startups zeer serieus.”

Startup officer van JenV Peter Elias is trots op wat er in 5 maanden bereikt is: “Dit had nooit zonder de inzet en betrokkenheid van medewerkers en management van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen tot stand kunnen komen. Het is belangrijk dat we onze ervaringen en leermomenten nu delen binnen JenV en met andere overheden. Zo kunnen we een gemeenschappelijke kennisbasis creëren en tot een gezamenlijke toolbox komen. Daar ga ik mij de komende periode voor inzetten.”

Dat laatste gaat Peter zeker lukken, want de eerste Startup in Residence bij JenV smaakt naar meer, volgens Lisette de Bie: “We kunnen met trots zeggen: het werkt! Op naar een tweede SiR.”

DEN HAAG, 29 mei 2018 Demo-day Startup in Residence, de vier startups. Foto Martijn Beekman

Vier verrassende oplossingen

Deze vier startups namen deel aan het SiR programma van JenV en presenteerden hun resultaten tijdens Demo-day:
◾Veiligebuurt: een buurtpreventieplatform waarin bewoners samenkomen, informatie delen en bewoners in contact komen met de politie. Veiligebuurt biedt bewoners nu handige tips op maat om inbraak de buurt te voorkomen en gemeenten krijgen realtime inzicht in (het gevoel van) veiligheid en de leefbaarheid van de wijk.
◾Pandora Intelligence: snel en integraal beeld van het leven van een verdachte, samengesteld vanuit verschillende bronnen en perspectieven. Dit kan helpen bij het bepalen van het vonnis.
◾Assist Jeugdwerk: een app die structuur biedt aan jonge ex-gedetineerden en hen helpt hun leven weer op de rit te krijgen. (LINK: http://www.always-on.nu)
◾Maverick Nudging & Behaviour Change: bedacht een manier om de schroom bij bestuurders van verenigingen weg te nemen en hen te laten inzien dat de Regeling Gratis VOG voor Vrijwilligers in het belang is van hun organisatie.

 

Impressie film door Joyce van Leeuwen

 

     

      

     

Foto’s Martijn Beekman