News

Startups krijgen vliegende start tijdens de kick-off van het JenV Startup in Residence Programma

Het Directoraat Generaal Straffen en Beschermen van JenV en het Innovatieteam Justitie en Veiligheid organiseerden op 14 december de kick-off van het Startup in Residence Programma. Siebe Riedstra, Secretaris Generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gaf het startschot voor deze samenwerking.

 

 

 

 

 

 

Lisette de Bie (Directeur Beschermen, Aanpakken en Voorkomen) onthult het schilderij van Levensverhaal

Slimme innovatieve oplossingen

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil de samenwerking met startups vergroten. Zo wil JenV nieuwe perspectieven op maatschappelijke vraagstukken binnen halen en leren hoe ze vraagstukken op andere en nieuwe manieren kan oppakken. Daarom gaat het ministerie met startups samenwerken in een zogenaamd Startup in Residence programma. Voor dit programma zijn opgaven benoemd waarvoor Startups een idee konden indienen. Uit alle inschrijvingen zijn er vier gekozen. Deze vier startups gaan komende vijf maanden samen met het ministerie hun idee verder uitwerken tot een prototype. De beste startups presenteerden 14 december hun innovatieve idee aan JenV. Zo ontwikkelt Assist Jeugdwerk samen met ex-gedetineerden en professionals een app waarmee ex-gedetineerden ondersteund worden om hun leven structuur te geven. Pandora Intelligence ontwikkelt een prototype om uit verschillende soorten informatie het levensverhaal van de verdachte in beeld te brengen zodat de officier van justitie en de rechter een goede beslissing kunnen nemen. Veiligebuurt heeft een innovatief idee om woninginbraken te voorkomen. Zij willen met een app inbraakvoorspellingen voor een buurt maken en de bewoners handelingsperspectief geven bij onveiligheid in de buurt. Tot slot gaat Maverick interventies bedenken en testen die organisaties over de streep trekken om meer gebruik te maken van de gratis VOG-regeling. Tijdens de Demo-day in mei 2018 presenteren de startups het eindresultaat van de gezamenlijke noeste arbeid (een prototype) voor de opgave-eigenaren en geïnteresseerde ketenpartners.

Meer weten over dit programma?

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert als eerste bestuursdepartement een Startup in Residence programma (SiR). Dit is een innovatief programma waarin we als (Rijks)overheid samenwerken met startups. Dit doen we door startups maatschappelijke vraagstukken op het terrein van straffen en beschermen voor te leggen. Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) en het Innovatieteam JenV hebben de handen ineen geslagen om dit innovatieve programma vorm en inhoud te geven.

Meer informatie over het SiR-programma en de vraagstukken is te vinden op de speciale website:

https://startupinresidence.com/ministry-of-justice-and-security/social-issues/

Of neem contact op met

Peter Elias – Startup Officer bij het ministerie van Justitie en Veiligheid
[email protected]