Startup in Residence Utrecht

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland, ligt centraal en heeft een hoog opgeleide bevolking. Daarmee is Utrecht een uitstekende vestigingsplaats voor startups. Startups zijn belangrijk voor innovatie en (door)ontwikkeling van producten en diensten in de lokale economie. Ze kunnen op lokaal niveau maatwerk leveren op actuele vraagstukken in de gemeenschap.

Met Startup in Residence daagt Utrecht startups uit om innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen (challenges). Onder professionele begeleiding werken startups en medewerkers van de gemeente deze oplossingen uit tot een concreet product of dienst. De gemeente kan deze producten en/of diensten inkopen bij de startups, als deze in de ogen van de gemeente innovatieve oplossingen bieden voor de challenges. Hiermee wil de gemeente startups een impuls geven aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Het programma stimuleert uitwisseling van ideeën, kennis en ervaring tussen bedrijfsleven en overheid en levert daarmee ook een bijdrage aan het innovatievermogen van de gemeente Utrecht.

Zowel startups uit Utrecht als daarbuiten kunnen meedoen. De gemeente stimuleert en faciliteert startups buiten Utrecht om zich in Utrecht te vestigen.

 

De deadline voor het indienen van oplossingen is verstreken!