News

07-11-2019 | Demo Day 2019!

Demo Day SiR: maatschappelijke uitdagingen tackelen met startups in de regie!

Op 7 november 2019 vond in het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de ‘Demo Day’ van het programma Startup in Residence (SiR) plaats. SiR is een programma waarmee BZK maatschappelijke uitdagingen probeert te tackelen door startups de ruimte te geven om innovatieve ideeën en oplossingen voor deze uitdagingen te verzinnen. Rianne Spoor, projectleider BZK Flex, introduceerde aan het begin van de bijeenkomst de betrokken startups en vertelde kort over de intensieve samenwerking die BZK met de startups gevoerd heeft.

 

Tot welke oplossingen kwamen de startups?

Na deze introductie werd kort het woord gegeven aan de probleemhouders en startups zelf. Allereerst was het woord aan Anne de Gee, één van de opdracht eigenaren binnen BZK die zich inzet voor digitale inclusie. Het vraagstuk van digitale inclusie start volgens Anne bij burgers die nog nooit ‘online’ zijn geweest. Voor hen gaat de toenemende digitalisering van overheidsdiensten veel te snel. Hoe helpt de overheid deze mensen en hoe signaleert zij hen?

 

Als antwoord op die vraag ontwikkelde de startup Agents of Change het spel ‘Kaart het Aan’. Filosofische theorieën tonen immers dat informeren in spelvorm bijdraagt aan het intrinsiek motiveren van mensen om met nieuwe informatie en kennis aan de slag te gaan, zo stelde Margo van der Wolf, mede-oprichter van de startup, tijdens de bijeenkomst. Het kaartspel kan gespeeld worden door ‘aankaarters’, burgers die in verbinding staan met minder digitaal vaardige burgers, die ‘kaartspelers’ genoemd worden. De aankaarters achterhalen met het spel de problemen waar kaartspelers tegen aanlopen en verbinden de data die ze daarmee verzamelen aan lokale initiatieven in de buurten van de kaartspelers. Zo kunnen de lokale initiatieven zich beter aansluiten bij de behoeften van hun doelgroep, wat weer leidt tot een inclusieve samenleving en sterk lokaal initiatief.

 

De tweede uitdaging richtte zich op spoedzoekers op de woningmarkt. Wouter Pronk, directie Woningmarkt, stelde daarbij dat het aantal spoedzoekers in de afgelopen tien jaar verdubbeld is naar zo’n veertig duizend personen. Dat zijn niet alleen daklozen, maar ook iemand als de net gescheiden buurvrouw of de zoon die gaat studeren in een andere stad. Om spoedzoekers een woning te bieden bedacht Woodyshousing, tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigd door Theo Bouwman, een oplossing. In Nederland bevindt zich zo’n zevenduizend hectare grond. Vrije grond, om op te wonen. Woodyshousing ontwikkelde een houten studio om op deze vrijliggende grond te plaatsen: duurzaam, innovatief en met oog voor de maatschappij vormgegeven. Met de studio’s wordt aan spoedzoekers twee keer zo snel een woning geboden. Woodyshousing ontwikkelde bovendien een platform waarmee de spoedzoekers ‘gematcht’ kunnen worden met een woning die bij hen past.

 

De derde uitdaging werd ingeleid door Martijn Tak van het programma Aardgasvrije Wijken. Alle huizen van het gas afhelpen is een gigantische opgave, niet alleen financieel en technisch, maar ook sociaal. Jeffry Broek, oprichter van de EnergieBespaarders, deed daarom een uitgebreid onderzoek naar de uitdaging. Het probleem is met name complex door de hoeveelheid stakeholders, buurten, sectoren die werken op verschillende snelheden en het feit dat het probleem om meerdere disciplines vraagt. 120 diepte-interviews toonden dat in het aardgasvrij krijgen van wijken met name de communicatie tussen overheid en bewoner cruciaal is. EnergieBespaarders ontwikkelde daarom ‘Building Blocks’, een besluitvormings-, communicatie- en rekenmodel dat gebrek aan inzicht bij burgers, complexiteit bij gemeenten en gebrek aan duidelijkheid bij de uitvoerders wegneemt. Jeffrey sprak aan het einde van zijn presentatie de wens uit om een duurzaam convenant met BZK te sluiten en te ‘proeftuinieren’ met gemeenten die bezig zijn met het aardgasvrij krijgen van hun wijken.

 

Als vierde was het woord aan Jacques Oosterveen van Logius, die uitlegde waarom brieven van de overheid soms onbegrijpelijk zijn. Hij gaf daarop het woord aan Nico Griffioen, oprichter van MinderMoeilijk, een initiatief dat tracht burgers te helpen bij het doorgronden van de moeilijke ‘overheidstaal’. Hij gebruikte om dit uit te leggen het fictieve personage ‘Dylan’, een 18-jarige student die zelf zijn zaken moet gaan regelen. MinderMoeilijk ontwikkelde een platform, waar burgers als Dylan vragen kunnen stellen over de brieven die zij ontvangen en filmpjes kunnen kijken waarin bijvoorbeeld moeilijke woorden uitgelegd worden. Op het platform is bovendien een tool ingebouwd, waarmee burgers feedback kunnen leveren aan de overheidsorganisaties die de brieven versturen.

 

Tot slot werd het woord gegeven aan Eelco Terpstra van het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf wil vruchtbare grond in Nederlandse provincies vruchtbaar houden en heeft daarvoor gewasrotaties opgesteld. Daarin staat welke groenten wanneer op welk stuk grond verbouwd mogen worden. Dat beschermt landerijen tegen uitputting. Maar hoe controleer je of boeren zich wel aan die notaties houden? Met de auto? Met een drone? Joost Dorscheidt van startup Geronimo AI creëerde een zelflerend algoritme in satellieten, waarmee op grote schaal geanalyseerd kan worden welk gewas zich waar bevindt, binnen enkele minuten. Buiten het feit dat dit ontzettend efficiënt is, biedt het algoritme ook prachtig perspectief. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van voedseltekorten in ontwikkelingslanden.

 

SiR 2020

De bijeenkomst werd afgesloten door Bas den Hollander, directeur Digitale Overheid, die zijn directie kort vergeleek met een startup. Hij stelde trots te zijn op het SiR-programma en gaf aan blij te zijn met de gevonden manier om maatschappelijke uitdagingen te tackelen. Ook werd er vooruitgeblikt op het SiR-programma van 2020, waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de gemeente Den-Haag, de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit. De thema’s die in dit programma aan de orde komen zijn: (1) online burgerparticipatie, (2) reduceren werkstress, (3) smart-city zwerfafval, (4) smart-city geluidsoverlast, (5) circulaire economie, (6) inzicht in sport, (7) digitale inclusie, (8) digitale sandbox, (9) wijkplannen, (10) modern werkgeverschap, (11) ondernemer aan het stuur, (12) gebouwen delen en (13) logistiek transport. Vanaf 21 november worden de nieuwe challenges gelanceerd en kunnen startups zich aanmelden! Houd hiervoor deze website in de gaten voor de challenges en meer informatie.