News

Persbericht: Provincie Zuid-Holland gaat nauwe samenwerking aan met startups

– Gepubliceerd op 25 januari 2018 – 

De provincie Zuid-Holland gaat onderdak bieden aan startups die slimme en creatieve oplossingen kunnen bedenken voor de maatschappelijke opgaven van Zuid-Holland. Het startsein voor het programma Startups in Residence gaf gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, verantwoordelijk voor Economische Zaken.

Zij deed dit tijdens de jaarlijkse New Business Summit, een groot startup netwerkevenement dat op het provinciehuis plaatsvond. Onder het toeziend oog van de aanwezige startups en bedrijven onthulde gedeputeerde Bom-Lemstra het logo.  “Ik ben trots dat bedrijfsleven, wetenschap, overheid en startups steeds beter samenwerken aan de transformatie van de economie. De lancering van ons eigen Startup in Residence-programma geeft hieraan een extra impuls”, aldus de gedeputeerde.

Startup in Residence Zuid-Holland

Met het Startup in Residence-programma koppelt de provincie de innovatieve denkkracht én de concrete oplossingen van startups aan de uitdagingen die voortkomen uit de provinciale ambities.

“Deze jonge bedrijven hebben vaak verfrissende en innovatieve ideeën die zij in een kort tijdsbestek kunnen realiseren. Door startups mee te laten denken, kan de provincie op een snellere manier werken aan concrete oplossingen”, licht de gedeputeerde verder toe. “En voor de startups is het een mooie mogelijkheid om de provincie als eerst klant, de zogenaamde ‘launching customer’, binnen te halen”.

Innovatie hotspot

De provincie Zuid-Holland is een innovatiehotspot. Er zijn verschillende topsectoren als de Greenports, de Rotterdamse haven, het petro-chemisch cluster, maritieme industrie en life sciences allemaal op een klein grondoppervlak te vinden. Het bedrijfsleven, wetenschap en overheid slaagt er steeds beter in om samen te werken en zo het innovatiepotentieel te verzilveren.

Zuid-Holland wil een regio zijn die voorop loopt bij de transformatie naar een nieuwe economie. De provincie ziet innovatie als middel om tot oplossingen te komen en daarmee de levens te verbeteren van de mensen in onze regio. Daarom zet de provincie extra in op innovatie en start daarom met het Startup in Residence-programma.