Challenges

Afval circulair benutten Circular Economy 

CLICK HERE TO APPLY FOR THIS CHALLENGE

 

De provincie wil graag een structurele bijdrage leveren aan een circulair Zuid-Holland. Een van de manieren om dit te doen is door onze eigen reststromen om te zetten voor waardevolle nieuwe toepassingen.

Het palet aan producten en diensten dat een provincie inkoopt is heel divers. Dat geldt zowel voor de uitvoering van provinciale taken als in onze eigen bedrijfsvoering. We hebben daarom in kaart gebracht welke reststromen er zijn op het provinciehuis, uit welk materiaal deze reststromen bestaan en hoeveel er op jaarbasis wordt geproduceerd. Een overzicht van deze inventarisatie is hieronder afgebeeld. De meeste van deze reststromen blijven op dit moment onderbenut. Daar moet verandering in komen!

 

 

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar concepten die bijdragen aan het creëren van een circulair provinciehuis. Concepten om onze reststromen op een hoogwaardige manier te hergebruiken binnen de eigen organisatie of een hoogwaardige benutting buiten de organisatie. Daarvoor is een goede businesscase nodig – die minimaal kostenneutraal voor ons uitvalt. Hoe meer je van een reststroom kunt afnemen hoe beter! Bij het beoordelen van de initiatieven houden we rekening met de ‘mate van circulariteit’; hoeveel draagt jouw oplossing bij aan de circulaire economie? Bij voorkeur gaat het om lokale oplossingen die in de provincie nieuwe banen opleveren.

 

Meer informatie nodig? Stel een vraag.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zoeken geen afvalverwerker, maar een upcycler van grondstoffen. We sluiten geen startups uit die kunst maken van afvalstromen, maar geven wel de voorkeur aan ondernemingen die er concrete producten van maken die je kunt verkopen.

 

Wat is er te winnen?
De provincie is een organisatie met 1600 werknemers en heeft als overheidsorganisatie inkoopkracht. Deze inkoopkracht is nog groter als we samenwerken. Om dit vorm te geven zijn er al enkele Green Deals gesloten en verkennen we met gemeenten hoe we samen kunnen inkopen. Ons netwerk biedt mogelijkheden om jouw oplossing ook aan andere gemeenten / organisaties aan te bieden en jouw startup schaalbaar te maken.

 

Daarnaast bieden we:

  • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren.
  • Een uitgebreid programma met trainingen.
  • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
  • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.

 

Meer informatie over het Startup in Residence programma en het selectieproces.

 

Achtergrondinformatie

Het doel is dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie is. Dit is in 2016 gepresenteerd in het Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’. De provincie Zuid-Holland kan in haar rol als opdrachtgever en (launching) customer de transitie naar een circulaire economie aanjagen. Bijvoorbeeld door in haar inkoopprocessen het bedrijfsleven echt uit te dagen tot vernieuwende oplossingen.

Met verschillende initiatieven geven we inmiddels concreet vorm aan een circulaire provinciale organisatie. Hierbij worden de interne producten die we gebruiken steeds meer circulair zoals: biobased koffiebekers, circulaire fietsbankjes, circulaire tassen als relatiegeschenk en de aanbesteding van circulair meubilair. Ondertussen verkennen we de mogelijkheden om meer te doen, zoals het hergebruiken van grondstoffen die vrijkomen bij de verbouwing van het provinciehuis.