Challenges

CO2 neutrale weg 

CLICK HERE TO APPLY FOR THIS CHALLENGE

 

De provincie Zuid-Holland beheert 525 kilometer aan wegen. Aanleg, onderhoud en beheer zijn een kerntaak van de provincie, maar vergen veel grondstoffen en energie. De doelstelling van de provincie is om in 2025 de CO2 footprint van het beheer en onderhoud van haar wegen te halveren ten opzichte van het niveau in 2015, op weg naar CO2 neutraliteit in 2050.

De noodzaak om te innoveren is groter dan ooit. CO2-reductie, klimaatdoelen: het blijven loze beloften als we niet in actie komen. Zuid-Holland heeft besloten om ‘te doen en daarvan te leren’. Die pragmatische aanpak werpt zijn vruchten af. Het groot onderhoud aan de wegen N211 en N470 heeft geresulteerd in twee CO2-negatieve wegen, dankzij innovaties op het gebied van proces, maatregelen en samenwerking.

De aanpak en doelstellingen van de N211 en ‘zusterweg’ N470 zijn inmiddels overgenomen in alle nieuwe wegenprojecten van Zuid-Holland om zo snel mogelijk tot een CO2-neutrale infrastructuur te komen. Wij zijn er van overtuigd dat heel veel wegen in Nederland op een dergelijke manier CO2-neutraal aangelegd of onderhouden kunnen worden.

 

Waar zijn we naar op zoek?
Via het Startup in Residence programma zijn we op zoek naar nieuwe, extra maatregelen die bijdragen aan een reductie van CO2, fijnstof en stikstof bij het beheer en onderhoud van wegen.

Onze voorkeur gaat uit naar oplossingen die geïntegreerd kunnen worden in de bestaande onderdelen van een weg en die meerdere doelen combineren. Denk hierbij aan een muurtje, wat zowel fijnstof als stikstof afvangt en een bijdrage levert aan geluidsreductie.

 

Meer informatie nodig? Stel een vraag.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
Toepassingen hoeven nog niet marktrijp te zijn, maar het liefst wel al (enigszins) getest. Onze voorkeur gaat uit naar oplossingen die een Technology Readiness Level van tenminste 4 hebben.

 

Wat is er te winnen?

  • Succesvolle innovaties worden opgeschaald naar andere delen van het beheerareaal.
  • Samenwerken met een ervaren wegbeheerder. De provincie heeft zelf moeten innoveren in haar proces en het voortraject. De pilotprojecten N211 en N470 tonen aan dat de gekozen aanpak werkt: de eerste CO2-negatieve weg is een feit. Deze opgedane ervaring helpt bij de ontwikkeling en toepassing van jouw innovatie.
  • De provincie is actief in het delen van opgedane kennis met andere overheden. Daarnaast zijn we erg betrokken in netwerken zoals het infra-innovatie netwerk.

 

Daarnaast bieden we:

  • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren.
  • Een uitgebreid programma met trainingen.
  • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
  • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.

 

Meer informatie over het Startup in Residence programma en het selectieproces.

 

Achtergrondinformatie
Een overzicht van toegepaste innovaties bij de N211
Een overzicht van toegepaste innovaties bij de N470

Meer informatie over de aanpak van de provincie Zuid-Holland

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/energiewegen-0/n211-geeft-energie/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/energiewegen-0/n470-geeft-energie/